banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

News Lời cám ơn & tổng kết Danh sách trợ giúp Thầy Lý An Lợi - tháng 3 năm 2014

News Thơ Mời Đại Hội Liên Trường Nam California ngày 25 tháng 5 năm 2014

News Update Danh Sách tham dự Đai Hội 2014

News Update Danh Sách Tác Giả Viết Bài cho Đặc San 2014

News Update Danh Sách Mạnh Thường Quân 2014

Danh sách tham dự Tiền Đại Hội 24 tháng 5, 2014

Danh sách order đặc san 2014

Trợ giúp Thầy Thiên

THÔNG BÁO ĐẶC SAN HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG & ĐỒNG HƯƠNG BA XUYÊN 2014 - Xin mời ủng hộ bài viết, quảng cáo và tài chánh cho Đặc San Liên Trường & Đồng Hương Ba Xuyên năm 2014.

Tâm nguyện cuối cùng của Thầy Lý An Lợi - Kính mời Thầy Cô và đồng môn khắp nơi góp phần giúp đỡ Thầy Lý An Lợi với tâm nguyện cuối cùng của Thầy trong bài viết của anh Vân Nguyễn HD 63-70

Update Quỹ Xã Hội

Tổng Kết họp mặt Tất Niên Liên Trường Nam California ngày 19 tháng 1 năm 2014

Thông báo họp mặt Thầy Cô và CHS Hoàng Diệu ngày 8 tháng 2 năm 2014 tại Sóc Trăng, Việt Nam

Xem tin Chúc Mừng - Chúc Mừng Hôn Lễ hai cháu Phan Hòa Sơn và Tiêu Ngọc Cầm - Chị Phan Thị Hạnh và đồng môn chúc mừng gia đình chị Cao Thị Hiếu CHS HD 64-71 (Hoàng Diệu và Providence)

Thơ mời Họp Mặt ở Sài Gòn ngày 05 tháng 1 2014 của Ban Liên Lạc CHS Hoàng Diệu tại Sài Gòn

Thơ mời Tất Niên ở Sóc Trăng ngày 11 tháng 1 2014 của Khóa 8 - 1964 Trung Học Hoàng Diệu

Thơ Mời Tất Niên Liên Trường Nam California ngày 19 tháng 1 năm 2014

Chúc Mừng Sinh Nhật Hội Trưởng Phan Trường Ân Nov 5

Update Quỹ Xã Hội

Thông báo thay đổi và thêm thành viên trong Ban Chấp Hành Hội AH CHS HD Nam California

Thơ mời Trung Thu 2013 - Thơ và Thơ Mời Trung Thu 22 tháng 9, 2013 - Nguyễn Hoàng Vân 60-67 - Hội Trưởng Hội Đồng Hương Sóc Trăng tại Nam California - USA

Thông báo họp mặt thường niên CHS Hoàng Diệu và Liên Trường Ba Xuyên tháng 10 2013 tại Úc Châu

Tổng kết Tương Trợ anh Võ Văn Lâm HD 59-66

Nhắn tin tìm người thân

Update Quỹ Xã Hội

Thư Mời Đại Hội Hè 2013 - Hội Ái Hữu CHS và CGS Hoàng Diệu Bắc California

Thư Mời Họp Mặt Hoàng Diệu Âu Châu Hè 2013

Danh Sách Phúng Điếu & Tràng Hoa đám tang Thầy Hoàng Đình Diệp ngày 15/04/2013

Vô cùng thương tiếc Thầy Hoàng Đình Diệp - Cựu Giáo Sư Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên

Update Tương Trợ Thầy Nguyễn Văn Tòng từ tháng 3/2013

Thầy Tòng đã vĩnh viễn ra đi - Cựu Giáo Sư & CHS Hoàng Diệu vô cùng thương tiếc Thầy Tòng

Nhớ về Hoàng Diệu - nhạc và lời Thầy Hoàng Việt Sơn - Cựu Giáo Sư

Chúc mừng Elaine Huynh - con gái của Cẩm Nhung & Huỳnh Trí - Tác Phẩm Hội Họa của Elaine Huỳnh đã được chọn để tiếp tục trong cuộc thi Lễ Hội Trí Tưởng Tượng (Imagination Celebration Poster contest) - xin mời Vote for Elaine Huỳnh

Thay Đổi Địa Điểm Họp Mặt Tất Niên - CHS Hoàng Diệu và Liên Trường Nam California ngày 20 tháng 1, 2013

Thư Ngõ và Thiệp Mời - Họp Mặt Tất Niên CHS Hoàng Diệu Sài Gòn ngày 20 tháng 1, 2013

Một chút quà Noel 2012 - Thăm viếng tương thân tương trợ

Tiệm bánh Bía và bánh Trung Thu Đông Phương Bakery-New Orleans của chị Thủy Hương chs HD 66-73

Bảng Vàng Danh Sách Trợ Giúp Thầy Nguyễn Văn Tòng

Rao Bán Đặc San 2012

Thơ Mời Đại Hội Liên Trường Nam California ngày 27 tháng 5 năm 2012 & Thông Báo Đặc San Hội Ngộ Liên Trường

Xem ngày: xuất hành ngày Tết

Thơ Mời Họp Mừng Năm Mới của CHS Hoàng Diệu 68-75 ngày 28 tháng 01 năm 2012

Thư Ngõ: Tin Vui của gia đình Thầy Lý An Lợi - Phan Trường Ân (65-72)

GS Can

Lớp Đệ Lục B (1961-1962)

Lop Chi Anh

Hình Thầy Cô

Thầy Xuân

HD50

Thầy Thiên và gia đình kính gởi lời trân trọng cảm ơn và tri ân sự giúp đỡ của tất cả Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Hoàng Diệu - xem tiếp

hinh thay

thầy ơi

Thơ Cô Lê Phạm Lê

thơ thương tử tâm Thơ Lâm Hảo Khôi

Thơ Thầy Thiếp

Last updated 04/01/2014

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1