banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI VÀ THÊM THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Vì phải dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và người thân, Kiều Công Thành không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ Thủ Quỹ cho Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Nam Cali nhiệm kỳ 2012-2014. Do đó, Ban Chấp Hành sau phiên họp 18 tháng 5, đã mời Ủy viên Xã Hội Đỗ Lê Thủy và Nguyễn Thanh Nga thay thế.

Để công việc được thuận lợi, Đỗ Lê Thủy đã nhận nhiệm vụ Ủy viên Kế Toán và Nguyễn Thanh Nga đã nhận nhiệm vụ Thủ Quỹ cho Hội AHCHSHD Nam Cali kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2013.

Buổi bàn giao đã được diễn ra ngày Chủ Nhật 30 tháng 6 tại nhà hàng Royal với Hội Trưởng, Hội Phó Ngoại Vụ, cựu Thủ Quỹ, Tân Thủ Quỹ và Ủy viên Kế Toán. Thanh Nga sẽ giữ nhiệm vụ Thủ Quỹ và Đỗ Lê Thủy sẽ đảm trách hồ sơ kế toán. Từ nay, mọi liên lạc về tài trợ, ủng hộ, đóng góp và quà tặng . . .  xin gởi về:

Thuy Do
PO. Box # 285
Baldwin Park, CA 91706
Email: thuyledo59@yahoo.com 

Thay mặt BCH xin cảm ơn Kiều Công Thành đã góp sức làm việc trong thời gian qua. Xin cảm ơn Thủy Lê và Thanh Nga đã nhận lời tiếp tay cho Hội.

TM Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Nam California

BCH Hội chs Hoàng Diệu Nam California Email Hội Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Hongnhan

Hội Trưởng: Phan Trường Ân

Last updated 08/13/2013
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1