banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN TÀI TRỢ ĐẶC SAN VÀ ĐẠI HỘI NAM CALIFORNIA NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2014

Mời xem thông báo Đặc San Hội Ngộ Liên Trường & Đồng Hương Ba Xuyên 2014 - Xin mời ủng hộ bài viết, quảng cáo và tài chánh cho Đặc San Liên Trường & Đồng Hương Ba Xuyên năm 2014.

Xem Thơ Mời -Danh Sách tham dự - Danh Sách Tác Giả Viết Bài cho Đặc San - Danh Sách Mạnh Thường Quân - Danh sách tham dự Tiền Đại Hội 24 tháng 5, 2014 - Danh sách order đặc san 2014

Ban Tổ Chức xin chân thành cảm tạ và tri ân sự tài trợ của Quý Mạnh Thường Quân, Quý Thầy Cô, Quý Thân Hữu, Quý Đồng Hương và Quý Đồng Môn đã ủng hộ Đại Hội Hoàng Diệu Nam California và đặc san Hội Ngộ 2014, và xin đặc biệt cám ơn lòng hảo tâm của Thầy Cô và anh chị em đồng môn đã ủng hộ thêm tiền để trang trải tất cả chi phí của nhà hàng trong hai ngày Tiền Đại Hội và Đại Hội 24, 25 tháng 5, 2014.

STT Họ Tên Niên Khóa Số Tiền Ghi Chú
1 Chị Triệu Thị Kiển - Dallas, Texas 68-75 100 Check x
2 Chị Nguyễn Hồng Nhan - Indianapolis, Indiana 68-75 50 Check x
3 Chị Đỗ Lê Thủy - California 68-75 50 Cash x
4 Chị Trần Thị Hai - San Diego, California 68-75 50 Check x
5 Chị Ngô Thị Xuân Nga - Toronto, Canada PhápVăn79 ĐHCT 50 Money order x
6 Chị Nguyệt Ánh Ryan - California 60-67 100 Check x
7 Anh Phan Trường Ân - California 65-72 50 Check x
8 Thầy Vũ Ngọc Phan - California Cựu Giáo Sư 50 Money order x
9 Chị Trương Ngọc Thủy - Denver, Colorado 67-74 50 Check x
10 Chị Trần Ngọc Ánh - Victorville, California 68-75 50 Check x
11 Anh Nguyễn Tấn Kiệt - Virginia 77-80 500 Check x
12 Cô Liễu Lê - Oregon Cựu Giáo Sư 150 Check x
13 Chị Nguyễn Thanh Nga - California 70-77 50 Check x
14 Chị Trịnh Ngọc Thủy - Sydney, Australia 71-78 25 Cash x
15 Anh Lâm Văn Khoa - Sydney, Australia 71-78 25 Cash x
16 Anh Chị Hưởng-Sao Mai Vương - New Orleans, Louisiana 61-68 200 Check x
17 Chị Đinh Kim Ba - Taylors, South Carolina 66-73 100 Check x
18 Chị Trần Thủy Hương - New Orleans, Louisiana 66-73 100 Check x
19 Thầy Cô Nguyễn Quang Hồng - Lâm Hồng Vân - North Potomac, MD Cựu Giáo Sư 100 Check x
20 Cô Thầy Trịnh Kim Liên - Austin, Texas Cựu Giáo Sư 100 Check x
21 Thầy Cô Trần Cảnh Xuân - San Diego, California Cựu Giáo Sư 120 Check x
22 Cô Phan Thị Tươi - Mississauga, Canada Cựu Giáo Sư 50 Check x
23 Chị Chil Huỳnh - Sài Gòn Việt Nam 67-74 30 Cash x
24 Anh Hồ Thại - Sydney, Australia 59-66 50 Cash x
25 Chị Đỗ Thị Minh Giang - New Orleans, Louisiana 61-68 50 Check x
26 Chị Lâm Hoàng Yến - Sài Gòn Việt Nam 64-71 50 Cash x
27 Chị Phan Thị Hạnh - Sài Gòn Việt Nam 64-71 100 Cash x
28 Chị Phan Bạch Tuyết - California 67-74 50 Check x
29 Cô Dương Thanh Nguyên - Toronto, Canada Cựu Giáo Sư 50 Check x
30 Cô Quách Ngân - California, USA Cựu Giáo Sư 40 Cash x
31 Chị Nguyễn Ngọc Dung - Cần Thơ Việt Nam 65-72 50 Check x
32 Tùa Hia Hồ Thành Hiệp - NJ, USA Thân hữu 100 Cash x
33 Cô Phạm Thị Lê - CA, USA Cựu Giáo Sư $150 Check x
34 Thầy Dương Minh Tự - FL, USA Cựu Giáo Sư $50 Check x
35 Anh Trương An Ninh - CA, USA Trần Văn $50 Check x
36 Cô Vĩnh Trường - OR, USA Cựu Giáo Sư $50 Check x
37 Cô Lê Dung - CA, USA Phu nhân Thầy Lê Đình Điểu $100 Check x
38 Chị Tiêu Thị Thúy - CA, USA 63-70 $50 Check x
39 Chị Lai Ánh Hồng - MI, USA 68-75 $40 Check x
40 Anh chị Lưu Ngọc Hà-Chung Văn Chương 60-67 $50 Cash x
41 Anh chị Dương Thành Long - PA, USA 58-65 $50 Check x
42 Anh chị Tô Phùng Chấn - PA, USA 58-65 $50 Check x
43 Chị Huỳnh Thị Ba - TX, USA 57-64 $50 Check x
44 Chị Huỳnh Kim Yến - Nevada, USA 68-75 $50 Check x
45 Anh Trần Hoàn Khải - Canada 65-72 $50 Check x
46 Anh Huỳnh Tuấn Tài - California 65-72 $50 Check x
47 Anh Nhứt Châu - New Jersey 57-63 $50 Check x
48 Chị Nguyễn Kim Dung - Oregon 70-77 $200 Cash x
49 Anh Lâm Hảo Dũng - Canada ( 100 + tiền bán sách) 57-63 $220 Cash x
50 Tiền bán sách của anh Trần Phù Thế - South Carolina   $120 Cash x
51 Tiền bán đặc san trong ngày Đại Hội   $1030 Cash x
52 Tiền quảng cáo trang bìa của Kenneth Le và Nikki Le   $200 Cash x
54 Một Cựu Học Sinh Ẩn Danh   $200 Cash x
---- Tổng cộng:   5550
 

 


Last updated: 06/01/2014

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
Website cựu học sinh Hoàng Diệu Ba Xuyên