banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
1- Thông tin năm 2013
2- Thông tin năm 2012

Thông Tin năm 2012

Một chút quà Noel 2012 - Thăm viếng tương thân tương trợ

Tiệm bánh Bía và bánh Trung Thu Đông Phương Bakery-New Orleans của chị Thủy Hương chs HD 66-73

Bảng Vàng Danh Sách Trợ Giúp Thầy Nguyễn Văn Tòng

Rao Bán Đặc San 2012

Thơ Mời Đại Hội Liên Trường Nam California ngày 27 tháng 5 năm 2012 & Thông Báo Đặc San Hội Ngộ Liên Trường

Xem ngày: xuất hành ngày Tết

Thơ Mời Họp Mừng Năm Mới của CHS Hoàng Diệu 68-75 ngày 28 tháng 01 năm 2012

Thư Ngõ: Tin Vui của gia đình Thầy Lý An Lợi - Phan Trường Ân (65-72)

GS Can

Lớp Đệ Lục B (1961-1962)

Lop Chi Anh

Hình Thầy Cô

Thầy Xuân

HD50

Thầy Thiên và gia đình kính gởi lời trân trọng cảm ơn và tri ân sự giúp đỡ của tất cả Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Hoàng Diệu - xem tiếp

hinh thay

thầy ơi

Thơ Cô Lê Phạm Lê

thơ thương tử tâm Thơ Lâm Hảo Khôi

Thơ Thầy Thiếp

Last updated 04/01/2014

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1