banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

DANH SÁCH PHÚNG ĐIẾU TANG LỄ THẦY HOÀNG ĐÌNH DIỆP

Vô cùng thương tiếc Thầy Hoàng Đình Diệp - Cựu Giáo Sư Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên

Xin chân thành cảm tạ và tri ân tình tương thân tương ái của Quý Thầy Cô, Quý Thân Hữu và Quý Đồng Môn: - update Quỹ Tang Chế

NAME Date of Contact Amount  Received Date
Thầy Cô Trần Cảnh Xuân (Cựu GSư) Apr 16-13 $100 April 18-13 check# 1860
Thầy Dương Minh Tự (Cựu GSư) Apr 19-13 $25 Apr 19-13 check# 0957
Cô Dương Thanh Nguyên (Cựu GSư) Apr 15-13 $Can 100 April 25-13 check# 024
Chị Đinh Kim Ba (66-73) Apr 14-13 $100 Apr 19-13 check# 2259
Chị Thủy Hương (66-73) Apr 14-13 $100 Apr 19-13 check# 2259
Anh Phan Trường Ân (65-72) Apr 14-13 $50 Cash
Chị Nguyễn Hồng Nhan (68-75) Apr 14-13 $50 Cash
Anh Nguyễn Hoàng Vân (63-70) Apr 16-13 $100 Apr 19-13 check# 4930
       
       
Tổng Cộng:

$525 và $Can 100 (tương đương $96.63 ngày 10 tháng 5, 2013) - tổng cộng $621.63

 

Update Quỹ Xã Hội - Chi phí chi tiết:

1. Đám tang Thầy Diệp: 4 triệu 5 trăm ngàn đồng VN (Phúng Điếu + tràng hoa)

2. Đám tang Thầy N V Tòng: 5 trăm ngàn VN chi cho tràng hoa (đã chi vào đám tang Thầy Tòng trước đó)

3. Đám tang Thân Mẫu Thầy N V Phú: 4 trăm ngàn VN chi cho tràng hoa

4. Đám tang Thân Mẫu Thầy LM Hà: 5 trăm ngàn VN chi cho tràng hoa

Tổng chi bằng tiền Việt Nam: 5 triệu 9 trăm ngàn VN

Chiết tính:

5 triệu 9 trăm ngàn đồng VN tương đương $281 (USD)

Last updated 07/21/2013 - Tiền còn lại là 621.63 – 281 = 340.63

Ngày 14 tháng 10 năm 2013 chi phí tràng hoa $20 - Lễ Viếng Cô Kim Ngọc - hiền thê Thầy Võ Văn Thiên

Last updated 10/15/2013 - Tiền còn lại là 340.63 - 20 = 320.63

Ngày 16 tháng 2 năm 2014 chi phí tràng hoa $25 - Lễ Viếng Thầy Quách Lý

updated 03/01/2014 - Tiền còn lại là 320.63 - 25 = 295.63

Ngày 9 tháng 10 năm 2014 chi phí phúng điếu $100 - đám tang Thầy Nguyễn Công Thừa

Last updated 01/08/2015 - Tiền còn lại là 295.63 - 100 = 196

(tính tròn một trăm chín mươi sáu dollars)

 

 

 

 

 

Last updated 01/08/2015

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1