banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Kính Chúc Sức Khỏe - Get Well Soon
1- Thông tin năm 2014
2- Thông tin năm 2013
3- Thông tin năm 2012

Thông Tin năm 2010

 

 

Thầy Thiên và gia đình kính gởi lời trân trọng cảm ơn và tri ân sự giúp đỡ của tất cả Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Hoàng Diệu - Thầy Thiên nói Thầy rất cảm kích chân tình tương thân tương trợ của Hội Cựu Học Sinh Hoàng Diệu đã giúp nâng cao tinh thần của Thầy rất nhiều trong lúc khó khăn nầy.

Xin trân trọng cảm ơn và hoan hô tất cả mọi người đã hưởng ứng việc tương trợ ý nghĩa này và đã nghĩ đến Thầy Thiên của mình.

 

Kính thông báo đến Quý Thầy Cô và Cựu Học Sinh Hoàng Diệu khắp nơi, nếu có trợ giúp Thầy Thiên xin hãy gởi trực tiếp đến địa chỉ của Thầy và email cho hongnhan@yahoo.com để cập nhật tin tức lên trang web này, nếu muốn, xin trân trọng cám ơn rất nhiều!!!

Địa chỉ:

Thầy Võ Văn Thiên
54 khu phố 2 phường Xuân Bình
Thị xã Long Khánh Tỉnh Đồng Nai

Cell phone của Thầy Thiên là 0935518696

Cell phone chị Hoàng Yến 0907078231

Tổng Kết cho đến ngày 09/24/2010 Danh Sách Thầy Cô và Cựu Học Sinh Hoàng Diệu trợ giúp Thầy Thiên
STT Họ Tên Niên Khóa Số Tiền Ghi Chú
1 Thầy Trần Cảnh Xuân Cựu Hiệu Trưởng HD 60 CA, USA
2 Quách Hoàng Tuấn 64-71 100 NC, USA
3 Phan Thị Bạch Tuyết 67-74 50 CA, USA
4 Lai Ánh Hồng 68-75 50 CA, USA
5 Trần Văn Trọng & Nguyễn Thị Phổ - 100 CA, USA
6 Trần Đình Phú 67-74 100 TX, USA
7 Trần Ngọc Ánh 68-75 50 CA, USA
8 Phạm Kim Phúc 66-73 50 CA, USA
9 Nguyễn Thanh Nga 70-77 50 CA, USA
10 Tiền Quỹ Hội chsHD all 200 CA, USA
11 Trần Ngọc Mai -- 50 MA, USA
12 Lưu Thanh Thủy 68-75 50 WA, USA
---- Sub Total: ---------------------------- 910 Thành Kiều sẽ gởi Thanh Nga đem về VN 9/28/2010
13 Nguyễn Hồng Sơn 68-75 2 triệu VND Việt Nam (chị Hoàng Yến đã chuyển tới Thầy Thiên)
14 Liên Hưng Thoại 68-75 1 triệu VND NY, USA (chị Hoàng Yến đã chuyển)
15 Hồ Quốc Lực 68-75 1 triệu VND Việt Nam (chị Hoàng Yến đã chuyển)
16 Nguyễn Hồng Nhan 68-75 100 IN, USA (chị Hoàng Yến đã chuyển tới Thầy Thiên)
17 Trần Huỳnh Thái 68-75 100 CA, USA (Huỳnh Thái đã gởi trực tiếp tới địa chỉ Thầy Thiên)
18 Thái Thị Hồng 68-75 100
19 Nguyễn Cẩm Nhung 68-75 50
20 Lâm Thị Lệ 61-68 100 dollars Úc Melbourne, Australia - chị Lệ gởi trực tiếp tới địa chỉ Thầy Thiên.
21 Chị Mai và anh Nguyễn Trọng Nghĩa 64-71 200 Euros Paris, France (chị Mai về VN đưa trực tiếp Thầy Thiên và thông báo cho mọi người biết tình cảnh của Thầy)
---- Sub Total --------------------------

200 Euros, 350 dollars, 100 dollars Úc và 4 triệu đồng VN

Tổng cộng: 200 Euros, 1260 dollars, 100 dollars Úc và 4 triệu đồng VN

 

 

Last updated 9/24/2010

 

     
   

 

 

Last updated 10/23/2015

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1