banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA VIẾT BÀI CHO ĐẶC SAN HỘI NGỘ NĂM 2014 - Hình bìa của đặc san Hoàng Diệu năm 2012

News Thông Báo Thơ Mời Đại Hội Liên Trường Nam California ngày 25 tháng 5, 2014

Danh Sách tham dự - Danh Sách Tác Giả Viết Bài cho Đặc San - Danh Sách Mạnh Thường Quân - Danh sách tham dự Tiền Đại Hội 24 tháng 5, 2014 - Danh sách order đặc san 2014

Xem THÔNG BÁO ĐẶC SAN HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG & ĐỒNG HƯƠNG BA XUYÊN 2014 - Xin mời ủng hộ bài viết, quảng cáo và tài chánh cho Đặc San Liên Trường & Đồng Hương Ba Xuyên năm 2014 - Danh Sách Mạnh Thường Quân - Danh Sách tham dự và Thơ Mời sẽ được lần lượt gởi lên soon.

Kính mời gia đình Hoàng Diệu tham gia viết bài cho đặc san Hội Ngộ năm 2014. (đã thông báo từ ngày ngày 11 tháng 30, 2013 và cập nhật thường xuyên)

Ban Biên Tập đã nhận được những bài viết gồm các thể loại như văn xuôi, truyện ngắn, thơ, vui cười, sưu tầm, mẹo vặt, nữ công, gia chánh... của các tác giả sau đây theo thứ tự bài vở đã nhận được:

Rất mong nhận được nhiều bài viết từ tất cả các tác giả của gia đình Hoàng Diệu.

Ban Liên Lạc sẽ tiếp tục cập nhật thông tin bài vở của đặc san cho đến hết ngày 25 tháng 4, 2014

 

Last updated 01/19/2014

 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1