banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Kính Chúc Sức Khỏe - Get Well Soon
1- Chúc Mừng năm 2013

Chúc Mừng 2014

  1. Chúc Mừng Hôn Lễ hai cháu William Quách và Janelle Lin - William là con trai anh chị Minh Tâm - Bạch Lan CHS HD 70-77

  2. Chúc Mừng Họp Mặt Hoàng Diệu Âu Châu lần thứ 3 - Ngày 4 tháng 10 năm 2014

  3. Chúc Mừng Hôn Lễ hai cháu Phương Duyên và Hoàng Bảo - Phương Duyên là con gái anh chị Trần Văn Nhứt cựu học sinh Hoàng Diệu 60-67

  4. Chúc Mừng Hôn Lễ Lâm Hảo Dũng HD 57-64 & Phan Thị Tươi HD 59-66

  5. Chúc Mừng Hôn Lễ hai cháu Thanh Tùng và Anita - Thanh Tùng là con trai anh chị Thanh Cần-Hồng Nhan cựu học sinh Hoàng Diệu 68-75

  6. Chúc mừng Hôn Lễ Huỳnh Kim Yến HD 68-75 và anh Nguyễn Hữu Tài

  7. Gia Đình Hoàng Diệu Chúc Mừng Hôn Lễ hai cháu Allen & Hayley - Allen là con trai anh chị Ngôn-Lệ Toàn cựu học sinh Hoàng Diệu 68-75

 

 

Last updated 10/03/2014


side1
side1
side1
side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1