banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

TRANG TƯƠNG THÂN TƯƠNG TRỢ - DANH SÁCH TƯƠNG TRỢ

Xin tổng kết và chân thành cảm tạ và tri ân tình tương thân tương ái của Quý Thầy Cô, Quý Thân Hữu và Quý Đồng Môn:

Ngày 4 tháng 8 2013: chị Ngọc Ánh đã gởi chị Hoàng Yến để chuyển cho anh Lâm $1350 (một ngàn ba trăm năm chục đô-la Mỹ)

Ngày 7 tháng 8 chị Lâm Hoàng Yến HD 64-71 và chị Hồ Nhị Nữ HD 69-76 (em gái anh Hồ Thại HD 59-66) đã đến tận nhà anh Lâm trao cho anh Lâm số tiền $1350 do những tấm lòng Mạnh Thường Quân Hoàng Diệu đóng góp.

Chân thành cảm tạ sự cộng tác nhiệt tình của chị Trần Ngọc Ánh HD 68-75, chị Lâm Hoàng Yến HD 64-71 và chị Hồ Nhị Nữ HD 69-76 trong việc tương trợ anh Võ Văn Lâm HD 59-66

Thơ cảm ơn của cháu Thảo Trang con gái anh Võ Văn Lâm
Click vào thơ để xem thơ lớn hơn

chị Nhị Nữ và cháu Thảo Trang

anh Võ Văn Lâm

NAME Amount  Received Date
Đóng góp ở USA
Chị Trần Chánh HD 59-66 - CA $50 07/28 - Cash - Ngọc Ánh nhận
Anh Lê Xừng HD 59-66 - CA $50 07/28 - Cash - Ngọc Ánh nhận
Anh Phan Trường Ân HD 65-70 - CA $50 07/28 - Cash - Ngọc Ánh nhận
Cô Nguyễn Vĩnh Trường - Cựu G Sư - OR $50 07/27 - Check - Ngọc Ánh nhận
Thầy Trần Cảnh Xuân - Cựu G Sư - CA $50 07/28 - Check - Ngọc Ánh nhận
Thầy Vũ Ngọc Phan - Cựu G Sư - CA $20 07/24 - Money order- Ngọc Ánh nhận
Anh Trung Q Quach - VA $50 07/26 - Money order- Ngọc Ánh nhận
Anh Võ Thanh Vân HD 59-66 - TX $100 07/26 - Check - Ngọc Ánh nhận
Chị Trịnh Minh Dung HD 65-72 - CA $100 07/26 - Check - Ngọc Ánh nhận
Chị Trần Ngọc Mai 65-72 - MA $20 07/27 - Check - Ngọc Ánh nhận
Anh chị Chung Văn Chương-Ngọc Hà HD 60-67 - CA $20 07/27 - Cash - Ngọc Ánh nhận
Anh Nguyễn Hoàng Vân 63-70 - CA $50 07/28 - Check - Ngọc Ánh nhận
Một CHS HD 61-68 - Úc Châu $50 07/28 - Cash - Ngọc Ánh nhận
Anh Trịnh Kim Long 61-68 - CA $50 07/28 - Cash - Ngọc Ánh nhận
Anh chị Huỳnh Thanh Long-Kim Phúc 66-73 - CA $100 07/28 - Cash - Ngọc Ánh nhận
Anh Đức Huy thân hữu (bạn anh Hoàng Vân) - CA $50 07/28 - Cash - Ngọc Ánh nhận
Cô Nguyễn Minh Tâm - Cựu G Sư - CA $50 08/01- Check - Ngọc Ánh nhận
Cô Dương thị Thanh Nguyên - Cựu Giáo Sư - Canada 50 Can = $46.62 07/29 - Check $Can- Ngọc Ánh nhận
Anh Trịnh văn Tửng (Tony Trịnh) HD 61-68 - AR $50 07/29 - Check - Ngọc Ánh nhận
Anh Trần Bá Long HD 67-74 - CA $50 07/29 - Check - Ngọc Ánh nhận
Chị Đinh Kim Ba HD 66-73 - SC $50 07/29 - Check - Ngọc Ánh nhận
Chị Trần Thủy Hương 66-73 - LA $50 07/29 - Check - Ngọc Ánh nhận
Anh Từ Minh Sơn - OK $50 07/29 - Check - Ngọc Ánh nhận
Cô Liễu Lê - Cựu G Sư - OR $50 * Cô đã gởi check tới Ngọc Ánh
Một học trò của Cô Nữ - của ít lòng nhiều gởi giúp anh Lâm. $10 08/01- Cash - Ngọc Ánh nhận
Cô Lê Phạm Lê - Cựu G Sư - CA $30 * Cô đã gởi check tới Ngọc Ánh
Chị Trương Ngọc Thủy HD 67-74 $50 * Chị đã gởi check tới Ngọc Ánh
Chị Trần Ngọc Ánh HD 68-75 $4 Cash
Chị Trần Ngọc Ánh HD 68-75 đã chi lệ phí gởi tiền là $13-$0.62 = $12.38 lệ phí tiền gởi về VN
     

Tổng Cộng:

 


 

 

$1350
(coi như 62 cents lẻ chi vào tiền chi phí cùng với $12.38 do Ngọc Ánh chi)

Ngày 4 tháng 8 2013: Ngọc Ánh đã gởi chị Hoàng Yến để chuyển cho anh Lâm $1350 (một ngàn ba trăm năm chục đô-la Mỹ)


     
Đóng góp ở Việt Nam:
NAME Amount  Ngày đưa tiền cho anh Lâm
Nhóm bạn HD 68-75 Sóc Trăng 1 triệu đồng VN Ngày 28 tháng 7
Chị Phan Thị Hạnh HD 64-71 Sài Gòn 5 trăm ngàn VN Ngày 28 tháng 7
Anh Hồ Thại HD 59-66 Úc-Sóc Trăng 1 triệu đồng VN Ngày 26 tháng 7
Chị Hồ Nhị Nữ HD 69-76 - Sóc Trăng 3 trăm ngàn VN Ngày 26 tháng 7
Chị Lê Trí Hiền 68-75 - Sóc Trăng 25 kg gạo Ngày 28 tháng 7
Chị Thái Hồng Đào 59-66 - Úc Châu 4 triệu đồng VN Ngày 22 tháng 7
Anh Lâm Thiện Hoa HD 61-68 1 triệu đồng VN Ngày 31 tháng 7
     
Tổng Cộng: 7 triệu 8 trăm ngàn đồng VN     và     25 kg gạo
     
Đóng góp ở các nước khác:
NAME Amount  Ngày đưa tiền cho anh Lâm
Chị Triệu Ngọc Danh HD 66-73 - Belgium - Bỉ Quốc 100 Euro sẽ update sau
Cô Phan Thị Tươi HD 59-66 - CựuGiáoSư HD - Canada 100 $Can Ngày 30 tháng 7
     
     
     
     
     
Tổng Cộng: 100 Euro     và     100 $Can


 

Last updated 08/08/2013

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1