banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
1- Thông tin năm 2013
2- Thông tin năm 2012

Thông Tin năm 2013

Chúc Mừng Sinh Nhật Hội Trưởng Phan Trường Ân Nov 5

Update Quỹ Xã Hội

Thông báo thay đổi và thêm thành viên trong Ban Chấp Hành Hội AH CHS HD Nam California

Thơ mời Trung Thu 2013 - Thơ và Thơ Mời Trung Thu 22 tháng 9, 2013 - Nguyễn Hoàng Vân 60-67 - Hội Trưởng Hội Đồng Hương Sóc Trăng tại Nam California - USA

Thông báo họp mặt thường niên CHS Hoàng Diệu và Liên Trường Ba Xuyên tháng 10 2013 tại Úc Châu

Tổng kết Tương Trợ anh Võ Văn Lâm HD 59-66

Nhắn tin tìm người thân

Update Quỹ Xã Hội

Thư Mời Đại Hội Hè 2013 - Hội Ái Hữu CHS và CGS Hoàng Diệu Bắc California

Thư Mời Họp Mặt Hoàng Diệu Âu Châu Hè 2013

Danh Sách Phúng Điếu & Tràng Hoa đám tang Thầy Hoàng Đình Diệp ngày 15/04/2013

Vô cùng thương tiếc Thầy Hoàng Đình Diệp - Cựu Giáo Sư Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên

Update Tương Trợ Thầy Nguyễn Văn Tòng từ tháng 3/2013

Thầy Tòng đã vĩnh viễn ra đi - Cựu Giáo Sư & CHS Hoàng Diệu vô cùng thương tiếc Thầy Tòng

Nhớ về Hoàng Diệu - nhạc và lời Thầy Hoàng Việt Sơn - Cựu Giáo Sư

Chúc mừng Elaine Huynh - con gái của Cẩm Nhung & Huỳnh Trí - Tác Phẩm Hội Họa của Elaine Huỳnh đã được chọn để tiếp tục trong cuộc thi Lễ Hội Trí Tưởng Tượng (Imagination Celebration Poster contest) - xin mời Vote for Elaine Huỳnh

Thay Đổi Địa Điểm Họp Mặt Tất Niên - CHS Hoàng Diệu và Liên Trường Nam California ngày 20 tháng 1, 2013

Thư Ngõ và Thiệp Mời - Họp Mặt Tất Niên CHS Hoàng Diệu Sài Gòn ngày 20 tháng 1, 2013

 

GS Can

Lớp Đệ Lục B (1961-1962)

Lop Chi Anh

Hình Thầy Cô

Thầy Xuân

HD50

Thầy Thiên và gia đình kính gởi lời trân trọng cảm ơn và tri ân sự giúp đỡ của tất cả Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Hoàng Diệu - xem tiếp

hinh thay

thầy ơi

Thơ Cô Lê Phạm Lê

thơ thương tử tâm Thơ Lâm Hảo Khôi

Thơ Thầy Thiếp

Last updated 04/01/2014

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1