banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Trang Tìm Bạn & Người Thân
 

 

Kính mời thành viên vào xem Diễn Đàn

Thân ái chào mừng vào diễn đàn của Hội Ái Hữu chs Hoàng Diệu Nam California qua Google Groups email.

Diễn đàn là nơi họp mặt Thầy Cô và Đồng Môn cựu học sinh Hoàng Diệu trong tình tương thân tương ái để cùng nhau tìm về kỷ niệm những ngày tháng học trò dưới mái trường Hoàng Diệu và Thầy Cô kính yêu.

Xin chú ý chỉ có thành viên có email account GMail mới được vào xem diễn đàn, còn những thành viên có email account khác chỉ xem diễn đàn qua email mà thôi, Ban Điều Hành rất tiếc vì sự bất tiện này.

 

 

 

Last updated 01/13/2015

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1