banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

DANH SÁCH TẶNG QUÀ NOEL 2012
Xmas Gift For Nguyễn Quang Trung (60-67) - December 2012

Ban Tổ Chức xin chân thành cảm tạ và tri ân tình tương thân tương ái của Quý Thầy Cô, Quý Thân Hữu và Quý Đồng Môn sau đây:

NAME Date of Contact Amount  Received Date
Ánh Ryan (60-67) 7-Dec-12 $100 Cash with Receipt
Chung Văn Chương (58-65) & Lưu Ngọc Hà (60-67) 7-Dec-12 $100 Sẽ cùng đi thăm anh Trung
Phan Trường Ân (65-72) 7-Dec-12 $100 Sẽ cùng đi thăm anh Trung
Nguyễn Ngọc Huỳnh (60-67) Úc Châu 7-Dec-12 $150 Cash reveibed by Lưu Ngọc Hà
Trần Văn Nhứt (60-67) 7-Dec-12 $50 Cash reveibed by Lưu Ngọc Hà
Gs Sâm Nguyễn & Trần Ngọc Ánh (68-75) 8-Dec-12 $30 Personal ck# 239
Nguyễn Vĩnh Trường (60-67) 8-Dec-12 $50 Personal ck # 1257
Nguyễn Hồng Nhan (68-75) 8-Dec-12 $50 Personal ck #2887
Mạnh Sao Mai (61-68) 8-Dec-12 $100 Personal ck#4039
Thầy Nguyễn Quang Hồng (cựu Giáo Sư Anh Văn) & Lâm Hồng Vân (60-67) 8-Dec-12 $100 Personal ck # 1947
Bs Trần Phong & Trương Bích Ngọc (60-67) 8-Dec-12 $200 Personal Ck # 106
Quách Minh Tâm & Huỳnh Bạch Lan (70-77) 8-Dec-12 $200 Personal ck#7031
Trịnh Thị Minh Dung (64-71) 10-Dec-12 $100 Personal ck# 2646
Đinh Thị Kim Ba (66-73) 10-Dec-12 $100 Personal ck# 2209
Trần Thị Thủy Hương (66-73) 10-Dec-12 $100 Personal ck# 2209
Quách Quốc Trung (71-78) 11-Dec-12 $50 US Postal Money Order #20610475705
Cô Trịnh Kim Liên (61-68 cựu Giáo Sư) 11-Dec-12 $50 Personal ck # 122
Cô Nguyễn Minh Tâm (cựu Giáo Sư) 11-Dec-12 $100 Certified ck# 0000995505
Susan & Xuanny Tất (60-67) 11-Dec-12 $100 Personal Ck #148
Mai Ngọc Trần ở Boston  (66-73) 10-Dec-12 $20 Personal ck # 2433
Tony Trịnh (59-66) 10-Dec-12  $100 Personal ck # 1283
Thầy Trần Cảnh Xuân & Cô Hà  11-Dec-12  $100 Personal ck# 1791
Vân Hoàng Nguyễn (63-70) 10-Dec-12  $50 Personal ck# 4931
Lê Hữu Thiện (66-73) 11-Dec-12 $50 Personal Ck#1500
Lê Xừng (60-67) 18-Dec-12 $25 Sẽ cùng đi thăm anh Trung
Lâm Hảo Khôi (60-67) Úc Châu 18-Dec-12 $100 Tiền giao qua Lưu Ngọc Hà
       
Tổng Cộng:   $2,275  

 

 

Last updated 12/19/2012

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1