banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Video Hoàng Diệu
Trang nhà Jan, 2018
Trang nhà năm 2017
Trang nhà July, 2016
Trang nhà năm 2015
Trang nhà năm 2014
Thông tin năm 2013
Thông tin năm 2012

Tháng 12, 2015

 


 

 

Thông báo Họp Mặt Hoàng Diệu ngày 24 tháng 1, 2016 tại Sài Gòn

Kính Chúc Sức Khỏe và thăm viếng Thầy Cô

Update Danh Sách Mạnh Thường Quân yểm trợ Quỹ Hội Ái Hữu CHS Hoàng Diệu Nam California

Danh Sách các tác giả đã gởi bài cho Lưu Bút Trường Xưa 2016

Khóa 68-75: Thông Báo Chào mùa xuân 60 năm cuộc đời - Mùng 6 Tết 13 tháng 2, 2016 - Cựu học sinh TH Hoàng Diệu Niên Khóa 68-75

Khóa 66-73: Thơ Mời Họp Mặt - Mùng 7 Tết 14 tháng 2, 2016 - Cựu học sinh TH Hoàng Diệu Niên Khóa 66-73

Update Quỹ Tang Chế tháng 01, 2016

Thơ Mời & Thông Tin về việc Thực Hiện Lưu Bút Trường Xưa năm 2016

Tổng Kết Quỹ Hoàng Diệu sau ngày Họp Mặt Tân Niên 2015

Tìm người thân: cô Thạch Thị Hiền tìm cô Tôn Thị Nguyệt

Chúc Tết Trung Thu - Thơ Mời Trung Thu

Video họp mặt Thầy Trò TRUNG HỌC HOÀNG DIỆU mùa hè MARYLAND 2015 - miền Đông Hoa Kỳ - do Nguyệt Ánh Ryan CHS HD 60-67 thực hiện

Nhiều hình ảnh và video Đại Hội Hoàng Diệu Hè San Jose, California 2015

Thơ Mời Đại Hội Hè 2015 tại San Jose California - ngày 24 tháng 5, 2015

Thư Cám Ơn của anh Dương Viên Bình HD65-72 sau Họp Mặt Vườn Me

Hình ảnh Họp Mặt Vườn Me 22 tháng 3, 2015

Chúc Mừng Họp Mặt Vườn Me - Kỷ Niệm 50 năm ngày vào trường HD 65-72

Tin tức cập nhật hình ảnh Vườn Me

Album Thầy Cô Hưởng Du Lịch Hoa Kỳ tháng 3, 2015

Hình cũ của lớp HD 70-77 do Thanh Giang post trên facebook

Mời xem video Họp Mặt Tân Niên ngày 22 tháng 2, 2015 tại Nam California - Thành Khánh 66-73 thực hiện

Ghi Danh Họp Mặt CHS Hoàng Diệu Khóa 65-72 vào ngày 22 tháng 3 năm 2015

Thiệp Chúc Tết của CHS Hoàng Diệu gởi tới Thầy Cô và đồng môn

Danh sách họp mặt Tân Niên Liên Trường Nam California ngày 22 tháng 2 năm 2015

Thơ Mời Họp Mặt Liên Trường Tân Niên 2015 Nam California vào ngày 22 tháng 2 năm 2015

Thơ Mời Họp Mặt CHS Hoàng Diệu 68-75 Sóc Trăng vào ngày 23 tháng 2 năm 2015

Tổng Kết Quỹ Hoàng Diệu Nam California năm 2014

Danh Sách Ban Giám Hiệu và Thầy Cô giảng dạy Trung Học Hoàng Diệu

Thơ Mời Họp Mặt CHS Hoàng Diệu Sài Gòn vào ngày 8 tháng 2 năm 2015

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Hoàng Diệu
Nam California - Nhiệm Kỳ 2014-2016

BCH Hội chs Hoàng Diệu Nam California Email Hội Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Hongnhan

ton su trong dao

Last updated 12/31/2015


side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1