banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Thơ Mời Đại Hội 2016
Danh Sách Order Lưu Bút Trường Xưa
Thông Tin Phát Hành Lưu Bút Trường Xưa - Hình Bìa Lưu Bút Trường Xưa
Danh Sách tham dự Đại Hội 2016
Danh sách tham gia Văn Nghệ
Danh Sách Tác Giả Viết Bài Lưu Bút Trường Xưa
Danh Sách Mạnh Thường Quân
Danh sách tham dự Tiền Đại Hội 28 tháng 5, 2016
Xem thông báo LƯU BÚT TRƯỜNG XƯA 2016

Danh sách Mạnh Thường Quân Yểm Trợ quyển Lưu Bút Trường Xưa
sẽ phát hành tháng 5 năm 2016

STT Họ Tên Niên Khóa Số Tiền Đã Nhận Ghi Chú
1 Thầy Vũ Ngọc Phan - California Cựu Giáo Sư 50 Check x  
2 Chị Phương Thị Mai - California HD 68-75 50 Check x  
3 Anh Trương Minh Trí - New York HD 80-83 50 Check x  
4 Chị Đỗ Lê Thủy - California HD 68-75 50 Cash x  
5 Chị Nguyễn Hồng Nhan - Indiana HD 68-75 50 Check x  
6 Chị Nguyệt Ánh Ryan - California HD 60-67 100 Check x  
7 Chị Ngô Thị Xuân Nga - Canada PhápVăn79 ĐHCT 50 MoneyOrder x  
8 Anh Hồ Thại - Sydney, Australia HD 59-66 50 Cash x  
9 Chị Triệu Thị Kiển - Texas HD 68-75 100 Cash x  
10 Chị Trần Thanh Xuân - California HD 68-75 50 Cash x  
11 Tùa Hia Hồ Thành Hiệp - New Jersey Thân Hữu 200 Check x  
12 Chị Đinh Kim Ba - South Carolina HD 66-73 100 Check x  
13 Chị Trần Thủy Hương - New Orleans, Louisiana HD 66-73 100 Check x  
14 Cô Liễu Lê - Oregon Cựu Giáo Sư 50 Check x  
15 Chị Nguyễn Ngọc Dung - Cần Thơ, Việt Nam HD 65-72 50 chưa nhận  
16 Chị Phạm Kim Phúc - Chị Trần Ngọc Ánh California HD 66-73 - HD68-75 50 Check x  
17 Thầy Cô Trần Cảnh Xuân - California Cựu Giáo Sư 100 Check x  
18 Cô Nguyễn Vĩnh Trường - Oregon Cựu Giáo Sư 100 Cash x order 4 quyển
19 Anh Lâm Văn Khoa - Sydney, Australia HD 71-78 75 Cash x  
20 Cô Tươi Phan - anh Lâm Hảo Dũng - Canada Cựu Giáo Sư HD59-66 100 Cash x  
21 Nhóm CHS HD Khóa 68-75 Sóc Trăng, Việt Nam HD 68-75 200 Cash x  
22 Cô Trang Ngọc Nói - California Cựu Giáo Sư 50 Check x  
23 Anh Lâm Thiện Hoa - Brisbane, Australia HD 59-66 70 Cash x  
24 Cô Trịnh Kim Liên - Texas Cựu Giáo Sư 50 Check x  
25 Cô Lê Phạm Lê - California Cựu Giáo Sư 50 Check x  
26 Anh Đặng Phước Đức HD 62-69 50 Check x  
27 Thầy Cô Nguyễn Trí Lục - California Cựu Giáo Sư 100 Cash x  
28 Anh Sơn Thanh - California HD 70-77 50 Cash x  
29 Chị Nguyễn Thanh Nga - California HD 70-77 50 Cash x  
30 Anh chị Trần Văn Nhứt - California HD 60-67 50 Check x  
31 Anh Dương Minh Cảnh - California HD 68-75 50 Check x  
32 Anh chị Bác Sĩ Âu Hồng Anh - California HD 60-67 70 Check x  
33 Anh chị Tô Phùng Chấn - Pennsylvania HD 58-65 50 Check x  
34 Anh chị Dương Thành Long - Pennsylvania HD 58-65 50 Check x  
35 Chị Trương Ngọc Thủy - California HD 67-74 50 Cash x  
36 Chị Lưu Ngọc Hà - California HD 60-67 40 Cash x  
37 Anh Lê Vĩnh Trương - Sài Gòn, Việt Nam HD 82-85 50 chưa nhận  
38 Anh Võ Thanh Vân - Texas HD 59-66 70 Check x order 1 quyển
39 Chị Trịnh Ngọc Thủy - Sydney, Australia HD 71-78 20 Cash x  
40 Chị Huỳnh Kim Yến - Las Vegas, Nevada HD 68-75 50 Check x  
41 Anh Lâm Văn Ánh - Virginia HD 65-68 50 Check x order 1 quyển
42 Anh Nguyễn Ngọc Thạch - New Jersey HD 68-75 50 chưa nhận order 2 quyển
           
           
           
---- Tổng cộng:   $2845
 

Mời xem Trang Tổng Kết Quỹ 2015 Hoàng Diệu Nam California

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Ba Xuyên Nam California

Last updated 05/25/2016

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1