banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

DANH SÁCH HỌP MẶT TÂN NIÊN TẠI NAM CALIFORNIA
NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2015

Đặc Biệt trong kỳ họp mặt này, chúng ta sẽ được đón tiếp
Thầy Cô Lâm Cộng Hưởng từ quê nhà đến chung vui Tân Niên với chúng ta.

Mọi chi tiết liên quan đến lịch trình của Thầy Cô ở US có thể liên lạc với
Ngọc Thủy 720-951-5506 hoặc Sơn Thanh 714-366-0783
- Mời xem thông tin về Thầy Cô Lâm Cộng Hưởng

Buổi họp mặt Tân Niên sẽ tổ chức tại:
Nhà Hàng Diamond Seafood Palace
8058 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92841
Phone: 714-891-5347

Thời gian: Chủ Nhật ngày 22 tháng 2 năm 2015
(Nhằm ngày Mùng 4 Tết Năm Ất Mùi)

Từ 10 giờ 30 sáng đến 3 giờ chiều - Ủng hộ ẩm thực: $30

Xem Thơ Mời
 

STT Họ Tên Năm Học HD - Trường học Số người
1 Thầy Vũ Ngọc Phan Cựu Giáo Sư 1
2 Chị Đoàn Nguyệt Ánh - Ánh Ryan 60-67 1
3 Anh Phan Trường Ân 65-72 1
4 Chị Đỗ Lê Thủy 68-75 1
5 Chị Nguyễn Thanh Nga 70-77 1
6 Chị Trần Thị Hai 68-75 1
7 Chị Trương Ngọc Thủy 67-74 2
8 Henry Huấn Ong 75-80 1
9 Anh Sơn Thanh 70-77 1
10 Cô Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 70-77 1
11 Anh Lưu Quốc Bửu 68-75 1
12 Chị Mã Nguyệt Loan 61-68 1
13 Anh Trịnh Kim Long 61-68 1
14 Thầy Cô Nguyễn Trí Lục Cựu Giáo Sư 2
15 Chị Lưu Ngọc Hà 60-67 1
16 Anh Chung Văn Chương 58-65 1
17 Thầy Cô Trần Cảnh Xuân Cựu Giáo Sư 2
18 Anh Chị Huỳnh Thanh Long - Phạm Kim Phúc 65-72 2
19 BCH Hội Đồng Hương ST   10
20 Anh Trương An Ninh Trần Văn 56-60 2
21 Thầy Nguyễn Hoàng Long Cựu Giáo Sư Trường Tố Như 1
22 Chị Trương Ngọc Tuyết 59-60 1
23 Chị Trịnh Mỹ Dung 61-67 2
24 Chị Nguyễn Thị Hạnh - Anh Thành Kiều 68-75 2
25 Chị Lý Thị Liên Thân Hữu 1
26 Thầy Lý An Lợi Cựu Giáo Sư 1
27 Anh Trần Văn Nhứt 60-67 1
28 Anh Hứa Hiền Trần Văn 1
29 Anh Giang Văn Hai 60-67 1
30 Chị Nguyễn Cẩm Nhung 68-75 1
31 Thầy Trần Đình Hòe Cựu Giáo Sư 1
32 Thầy Cô Lâm Hoàng Anh Cựu Giáo Sư 2
33 Cô Trang Ngọc Nói Cựu Giáo Sư 1
34 Anh Chị Thiềm Bửu Cát Tâm 68-75 2
35 Thầy Huỳnh Hữu Khương (dạy Thể Dục) Cựu Giáo Sư 1
36 Thầy Trần Bá Lang Cựu Giáo Sư 1
37 Anh Hồng Cẩm Bình Phụ Huynh HS 65-72 1
38 Anh Hồng Quang Đạt 97-2000 1
39 Chị Lưu Kim Oanh 70-77 2
40 Chị Lưu Kim Dung CHS Hoàng Diệu 2
41 Anh Nguyễn Đa Phúc (from Virginia) 70-77 2
42 Anh Nguyễn Phi Hùng 62-69 1
43 Anh Tôn văn Tuyền 62-69 1
44 Anh Đặng Phước Đức 62-69 1
45 Anh Nguyễn Phong Lưu 62-69 2
46 Ông Bà Lâm Văn Kiệt Thân Hữu 2
47 Chị Helen Hồ CHS Hoàng Diệu 2
48 Chị Quách Xiếu Lái 58-65 1
49 Anh Lê Xừng 59-66 1
50 Anh Toàn Ong CHS Hoàng Diệu 1
51 Anh Chị Nguyễn Thanh Trúc - Vũ CHS Hoàng Diệu 2
52 Anh Du Thanh Bình CHS Hoàng Diệu 1
53 Cô Quách Tú Ngân Cựu Giáo Sư 1
54 Sơn Khanh Nguyên 99-2002 1
55 Anh Phúc Trương Nông Lâm Súc 1
56 Thầy Cô Nguyễn Ngọc Đường Cựu Giáo Sư 2
57 Anh Trương Văn Nghĩa Thân Hữu 2
58 Lưu Huy Thân Hữu 1
59 Bùi Định Thân Hữu 1
60 Anh Dương Chánh Mỹ Rể HD 60-67 1
61 Chị Nguyễn Tố Nga 60-67 1
62 Chị Hồng thị Bé Hai 67-74 1
63 Anh Tony Hiếu Rể HD 67-74 1
64 Thầy Cô Nguyễn Văn Dụng Cựu Giáo Sư 2
65 Anh Trương Minh Tiến Thân Hữu 1
66 Thầy Cô Lâm Cộng Hưởng Cựu Hiệu Trưởng & Cựu Giáo Sư 2
67 Thoi Tran 68-75 1
68 Anh Trần Bá Long 67-74 1
69 Anh chị Trần Phi Long - Trần Thanh Xuân 65-72 và 68-75 2
70 Anh Trang Du Quang 62-69 1
71 Anh chị Chính Dương 62-69 2
       
       
  Tổng số tham dự:   102

Kính mời ghi danh tham dự và góp ý - xin email hay liên lạc BCH Hội Ái Hữu
Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Ba Xuyên Nam California.

Henry Huấn: 714-725-2953
Sơn Thanh: 714-366-0783
Đỗ Lê Thủy: 626-622-7037
Nguyễn Thanh Nga: 714-251-3256
Trương Ngọc Thủy: 720-951-5506
Phan Trường Ân: 619-787-4037

Hoặc Ghi Danh Online ở đây

Sự hiện diện của Quý Thầy Cô và các anh chị là niềm vinh hạnh cho BCH cùng
giúp cho buổi Họp mặt Tân Niên Liên Trường trọn vẹn niềm vui đón mừng năm mới.

Trân trọng kính mời,
Thay mặt Ban Chấp Hành
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Nam California

Hội Trưởng

Trương Ngọc Thủy

-------------------------------------------------------------------------

 

Last updated 02/22/2015

 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1