banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Thơ Mời Tham Dự Tết Trung Thu 2015
của Hội Ái Hữu Tương Tế Sóc Trăng Nam California
Lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật 27 tháng 9 năm 2015 tại nhà hàng Seafood World 15351 Brookhurst Street Westminster, CA 92683

 
 
 

Last updated 09/15/2015

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1