banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Thơ Mời Họp Mặt Tân Niên Liên Trường 2015
Kính Mời tất cả Quý Thầy Cô và cựu học sinh các Trường Trung Học
Ba Xuyên Tham Dự Tiệc Xuân Tân Niên Đón Mừng Xuân Ất Mùi 2015

Mời Ghi Danh Online ở đây

Click vào hình để xem thơ mời lớn hơn.

 

 

Last updated 01/30/2015

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
Ghi Danh Online Email BCH