banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Tổng Kết Chi Thu Đại Hội 25 tháng 5, 2014

Quỹ Đặc San Thu Chi Còn lại
(Mời xem danh sách Mạnh Thường Quân cho phần thu) 5550 in ấn 1200 4350
Cộng     4350
__________________________________________________________________
Quỹ Đại Hội Hoàng Diệu Thu Chi Còn lại
  5696 5666 30

Tồn Quỹ sau Tất Niên 2014

(mời xem trang tổng kết Tất Niên)

    1864
Cộng     1894
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tổng Kết năm 2014
Quỹ Đại Hội Hoàng Diệu Thu Chi Còn lại
Tồn Quỹ sau Đại Hội 2014     1894
Chi phí gởi đặc san tới Mạnh Thường Quân và tác giả lần 1   165  
Chi phí gởi đặc san tới Mạnh Thường Quân và tác giả lần 2   50  
Chi phí 2 năm cho domain name và hosting website chshoangdieu.us   184  
Check ủng hộ đặc san của Trương Minh Trí HD 80-83 66    
Cộng dồn đem xuống: 66 399 1894
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cộng     1561
       
__________________________________________________________________

Quỹ Xã Hội - Quỹ dành cho phần phúng điếu Thầy Cô (mời xem trang update Quỹ Tang Chế) - Tiền còn lại là $103

Tiền Quỹ Hội tổng cộng là: 4350 + 1561 = $5911

 

 

Last updated 01/05/2016

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1