banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2


Danh Sách Ban Liên Lạc CHSHD Khóa 66-73

STT Họ và tên Nhiệm vụ ĐT
1 Nguyễn Đức Thắng Trưởng ban 0918243502
2 Dương Minh Hoàng Phó trưởng ban 0918351166
3 Nguyễn thị Thu Hiền Phó trưởng ban 0918 876 079
4 La Ngọc Hào Ủy viên Ngoại vụ và phụ trách lớp A3 09013983297
5 Lâm Hồng Phúc Ủy viên Nội vụ và phụ trách lớp A2 0908292492
6 Võ thị Như Ủy viên Tài chính và phụ trách lớp A1 0987839840
7 Trương Hiếu Liêm Ủy viên phụ trách lớp P2 01677981989
8 Lý Đại Lượng Ủy viên Hậu cần 0913183104

 

 

Last updated 01/27/2015

 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1