banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Hình ảnh Đại Hội Hoàng Diệu San Jose California, 24 tháng 5, năm 2015

Video clips do anh chị Minh Hoàng & Như Bằng CHS HD 68-75 thực hiện

Phần 1 - Tiền Đại Hội

Phần 2 - Đại Hội 1/2

Phần 3 - Đại Hội 2/2 

Phần 4 - Hậu Đại Hội 

--------------------------------------------------------------------------------------

Hình ảnh do anh chị Nhâm Hòa & Sương Hồ CHS HD 58-65 thực hiện

1) Tiền Đại Hội Hè 2015 San Jose, Bắc California

2) Đại Hội Hè 2015 San Jose, Bắc California - phần 1

3) Đại Hội Hè 2015 San Jose, Bắc California - phần 2

Video clips do anh chị Nhâm Hòa & Sương Hồ CHS HD 58-65 thực hiện

1) Video Đại Hội Hè Cựu Học Sinh TH Hoàng Diệu San Jose 2015 - phần 1

2) Video Đại Hội Hè Cựu Học Sinh TH Hoàng Diệu San Jose 2015 - phần 2

3) Video Lưu Bút Ngày Xanh CHS HD 58-65 của chị Quách Xiếu Lái

--------------------------------------------------------------------------------------

Hình ảnh do Tăng Tiểu Châu & Trịnh Đại Hiếu CHS HD 76-78 thực hiện.

CHSHD - Đại Hội Hè 2015 San Jose, Bắc California

Video clips do Tăng Tiểu Châu & Trịnh Đại Hiếu CHS HD 76-78 thực hiện

1) CHSHD 2015 hợp ca Ngày Xưa Hoàng Thị

2) CHSHD 2015 múa Hawaii

3) Chọn Ngẫu Nhiên Hoa Hậu CHS Hoàng Diệu Bắc California 2015

--------------------------------------------------------------------------------------

Hình ảnh do Phạm Hùng Kiệt CHS HD 68-75 post trên website THHD Ba Xuyên Bắc California


Đại Hội Hè 05-24-2015 San Jose - Bắc California
"Còn Thương Áo Trắng Học Trò"


Number of Pictures:  of 


Last updated 06/11/2015


 

 
 
 
   
     

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1