banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Kính Chúc Sức Khỏe
Phân Ưu 2022
Phân Ưu 2021
Phân Ưu 2020
Phân Ưu 2017-2019
Phân Ưu 2016
Phân Ưu 2015
Phân Ưu 2014
Phân Ưu 2013
Phân Ưu 2012
Phân Ưu 2011
Phân Ưu 2010

Phân Ưu 2023
Vô Cùng Thương Tiếc:

 

 
 

 

 
 

 

 1. Phân Ưu Anh Trần Đình Quý HD 71-78 - Phu Quân chị Thu Trang; bào đệ của anh Trần Đình Phú HD67-74, chị Trần Mai Phương HD69-76; và bào huynh của chị Trần Minh Hương HD73-80 và anh Trần Đình Vinh HD75-82.
 2. Phân Ưu Chị Elizabeth Nguyễn Thị Bạch Mai HD 60-67- Hiền Tỷ chị Nguyễn Thị Thu Hà HD 68-75.
 3. Phân Ưu Bà Lê Thị Bạch Mai - Hiền Tỷ chị Trần Ngọc Ánh HD 68-75, Hội Phó Hội CHS HD Nam California
 4. Phân Ưu Cụ Ông Phan Văn Năm Pháp Danh Bửu Tấn - Thân Phụ chị Phan Thị Kim Đắc HD 63-70 và chị Phan Thị Kim Hà HD 66-73, Nhạc Phụ anh Nguyễn Hoàng Vân HD 63-70 và anh Trần Quang Cựu Hội Trưởng Hội Đồng Hương Sóc Trăng tại Nam California, USA.
 5. Phân Ưu Anh Nguyễn Thu Phong - Cựu Học Sinh Hoàng Diệu 65-72
 6. Phân Ưu Chị Nguyễn Thị Kim Lào - Cựu Học Sinh Hoàng Diệu 65-72
 7. Phân Ưu Anh Khưu Phước Lộc - Cựu Học Sinh Hoàng Diệu 68-75
 8. Lời Cảm Tạ của Anh Trịnh Thanh Tùng HD 71-78 và đại gia đình Chị Maria Trịnh Thị Minh Dung Providence HD 64-71
 9. Phân Ưu Chị Maria Trịnh Minh Dung - Cựu Học Sinh Providence và Hoàng Diệu 64-71
 10. Phân Ưu Thầy Nguyễn Tư Thiếp - Cựu Giáo Sư Việt Văn và Triết Học Trung Học Công Lập Hoàng Diệu Ba Xuyên.
 11. Cảm Tạ của Đỗ Lê Thủy và gia đình.
 12. Phân Ưu Cụ Bà Lâm Thị Chợi - Thân Mẫu chị Đỗ Lê Thủy HD 68-75, Thủ Quỹ Hội Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Nam California.
 13. Phân Ưu Bà Lâm Tài Thạnh - Ana Maria Nguyễn Thị Hồng Hoa - Hiền Thê anh Lâm Tài Thạnh HD 57-64 - Hội Trưởng Hội CHS Bắc California.
 14. Phân Ưu Thầy Vương Văn Trường, Phu Quân Cô Diệp Thị Hồng Hoa - Cựu Giáo Sư Trung Học Công Lập Hoàng Diệu Ba Xuyên.
 15. Phân Ưu Cụ Ông Gioan Baotixita Maria Trịnh Văn Viện - Thân Phụ chị Trịnh Minh Dung HD 64-71 và anh Trịnh Thanh Tùng HD 71-78

 

 

Last updated 11/28/2023


side1
side1
side1
side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1