banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
1- Phân Ưu 2015
1- Phân Ưu 2013
2- Phân Ưu 2012
3- Phân Ưu 2011
4- Phân Ưu 2010


Phân Ưu 2014
 1. Phân ưu Cụ Ông Kiều Minh Cang - Thân phụ chị Nguyễn Kim Dung Cựu Học Sinh Hoàng Diệu 70-77 và Nhạc Phụ anh Từ Hữu Lý Cựu Học Sinh Hoàng Diệu 69-76.

 2. Phân ưu Chị Liên Anh - Cựu Học Sinh Hoàng Diệu 62-69 - tin thơ từ chị Huỳnh Kim Soàng CHS HD 66-73.

 3. Phân ưu Anh Triệu Văn Trung - Cựu Học Sinh Hoàng Diệu 64-71

 4. Phân ưu Anh Trần Thanh Tòng - Cựu Học Sinh Hoàng Diệu 57-64 & Thư Thầy Lợi Minh Hà

 5. Phân ưu Cụ Bà Nguyễn Thạnh Yến - Thân Mẫu anh Lâm Anh Tuấn CHS HD 64-71

 6. Phân ưu Anh Trần Trường Cảnh - Cựu Học Sinh Hoàng Diệu 58-65

 7. Phân ưu Anh Từ Minh Sơn - Cựu Học Sinh Hoàng Diệu 61-68

 8. Phân ưu Cụ Bà Teresa Đỗ Thị Nga - Thân Mẫu anh Phan Minh Hiền HD 65-72 & chị Phan thị Minh Nguyệt HD 67-74 & Nhạc Mẫu anh Huỳnh Hữu Phong HD 67-74

 9. Phân ưu Cụ Ông Huỳnh Văn Để - Thân Phụ anh Huỳnh Hữu Phong & Nhạc Phụ chị Phan thị Minh Nguyệt CHS HD 67-74

 10. Phân ưu Cụ Bà Margarita Nguyễn Bạch Vân - Thân Mẫu & Nhạc Mẫu của anh chị Mã Thành Phúc CHS HD 68-75

 11. Phân ưu Anh Trần Minh Trí - Cựu học sinh Hoàng Diệu 63-70

 12. Vô cùng thương tiếc Thầy Nguyễn Công Thừa - Cựu Giáo Sư Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên

 13. Phân ưu Cụ Bà Ngô Thị Ái - Thân Mẫu Cô Tôn Thị Mỹ & Nhạc Mẫu Thầy Dương Văn Hiền Cựu Giáo Sư Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên

 14. Phân ưu Cụ Ông Nguyễn Đình Phụng - Thân Phụ đồng môn Nguyễn Đình Lân HD 68-75

 15. Phân ưu Cụ Ông La Vu - Thân Phụ đồng môn La Hùng HD 64-71, La Hào HD 66-73, La Tấn Kiệt HD 68-75, La Ngọc Tuấn HD 68-75, và La thị Bạch Lan Hương HD 87-89.

 16. Phân ưu Anh Huỳnh Văn Út CHS HD 57-64

 17. Phân ưu Anh Huỳnh Văn Bảy CHS HD 58-65 - Cậu ruột của bạn Dương thị Bạch Tuyết CHS HD 68-75 và chú ruột của bạn Trần Huỳnh Thái CHS HD 68-75

 18. Phân ưu Cựu Giáo Sư Trần Thị Hường và CHS HD 63-70 - Chị ruột của chị Trần Thủy Hương CHS HD 66-73

 19. Phân ưu Cụ Bà Nguyễn Thị Nở - Thân Mẫu anh Quang Minh Sơn CHS HD 64-71

 20. Phân ưu Cụ Bà Cao Thị Phấn - Nhạc Mẫu anh Huỳnh Trọng Giác CHS HD 64-71 và Thân Mẫu chị Trịnh Mỹ Duyên CHS Providence 65-72

 21. Phân ưu Cụ Ông Đinh Công Khương - Thân Phụ anh Đinh Công Khanh CHS HD 65-72 và anh Đinh Công Sanh CHS HD 66-73

 22. Phân ưu Cụ Bà Nguyễn Thị Lãnh - Thân Mẫu chị Nguyễn Thị Nhung CHS Providence & Nhạc Mẫu anh Trịnh Thủy CHS HD 68-69

 23. Phân ưu Cattrin Trần - Con gái anh chị Trần Hán Dân - CHS Tố Như

 24. Phân ưu Cụ Ông Lâm Bảo - Thân Phụ của bạn Lâm Thị Nhị (đã quá cố) CHS HD 68-75

 25. Phân ưu Cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Cựu GV Trung Học Hoàng Diệu

 26. Phân ưu Cụ Bà Liễu Thị Nái - Thân Mẫu anh Trần Hải Thến CHSHD 64-71 và anh Trần Văn Long CHSHS 65-72

 27. Phân ưu Lê Thùy Dương - Trưởng Nữ của Cô Dương Quý Lang Cựu Giáo Sư TH Hoàng Diệu

 28. Phân ưu Cụ Bà Mã Thị Tó - Thân Mẫu anh Lý Đức CHSHD 63-70 và anh Lý Kim Vân.

 29. Phân ưu Cụ Bà Nguyễn Thị Năm - Thân Mẫu anh Bùi Ngọc Thạch CHSHD 67-74

 30. Phân ưu Cụ Ông Trương Diệu Côn - Thân Phụ chị Trương Bích Ngọc CHSHD 60-67, anh Trương Duy Bửu CHSHD 65-72, và anh Trương Lập Sơn CHSHD 70-77

 31. Phân ưu Cụ Bà Huỳnh Thị Keo - Thân Mẫu chị Sơn Thị Liêng CHS Hoàng Diệu năm 65-72

 32. Phân ưu Thầy Quách Lý - Cựu Giáo Sư Anh Văn Trung Học Hoàng Diệu năm 71-75

 33. Phân ưu Cụ Bà Quách Thị Hai - Thân Mẫu chị Mã Nguyệt Loan và Nhạc Mẫu anh Trịnh Kim Long cựu học sinh Hoàng Diệu 61-68

 34. Phân ưu Anh Trịnh Thanh Hà - Cựu học sinh Hoàng Diệu 64-67 (Đệ Tam, Đệ Nhị, Đệ Nhất) - Hiền huynh của chị Trịnh Thanh Hoàng cựu học sinh Hoàng Diệu 66-73

 35. Phân ưu Cụ Ông Trương Tam Xuân - Thân Phụ bạn Trương Minh Trí cựu học sinh Hoàng Diệu 80-83

 36. Phân ưu Chị Triệu thị Xiêm Biên - Cựu học sinh Hoàng Diệu 66-73 - Đã qua đời ngày 6 tháng 1 năm 2014 tại Sóc Trăng Việt Nam.

 37. Phân ưu Cụ Ông họ Hồng - Thân Phụ chị Hồng Minh Nguyệt cựu học sinh Hoàng Diệu 68-75

 38. Phân ưu chị Trần Thanh Tường - Cựu học sinh Hoàng Diệu niên khóa 67-74 - Đã qua đời ngày 3 tháng 1 năm 2014 tại Sóc Trăng Việt Nam.

 

 

Last updated 01/10/2015


side1
side1
side1
side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1