banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Kính Chúc Sức Khỏe - Get Well Soon
1- Phân Ưu 2014
2- Phân Ưu 2013
3- Phân Ưu 2012
4- Phân Ưu 2011
5- Phân Ưu 2010

Phân Ưu 2015
Vô Cùng Thương Tiếc:

 


 1. Cụ Bà Trần Kim Lến - Thân Mẫu chị Nguyễn thị Thu Cúc HD 67-74, anh Nguyễn Anh Kiệt HD 68-75, chị Nguyễn Thu Mai HD 69-76, anh Nguyễn Anh Dũng và anh Nguyễn Quốc Bửu đều là CHS HD
 2. Cụ Bà Nguyễn Thị Hai - Thân Mẫu anh Nguyễn Thanh Bình HD 60-73 và anh Nguyễn Thanh Đoàn HD 65-72
 3. Cụ Bà Mã Kim Huê - Thân Mẫu chị Ông Thu Mỵ HD 64-71 và anh Ông Huấn Henry HD 75-80 - Hội Phó Ngoại Vụ Hội AH CHS TH Hoàng Diệu Ba Xuyên - Nam California.
 4. Vô Cùng Thương Tiếc Cháu Nguyễn Thị Thanh Tín - Hôn Thê của cháu HaiSan Trịnh - con trai anh chị Trịnh Kim Long - Mã Nguyệt Loan HD 61-68
 5. Cụ Bà Lý Thị Tuyết Mai - Thân Mẫu chị Châu Ngọc Loan HD 66-73 và chị Châu Ngọc Dung HD 67-74
 6. Cụ Bà Nguyễn Thị Lễ - Thân Mẫu chị Huỳnh Thị Lài HD 66-73 và Nhạc Mẫu anh Trần Nhã HD 66-73
 7. Thầy Hoàng Văn Ngọc - Cựu Giáo Sư Vạn Vật Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên
 8. Anh Văn Cẩm Tâm - Cựu học sinh HD 68-75 và cũng là Phu Quân chị Phùng Thị Huệ HD 69-76
 9. Cụ Ông Ngô Văn Năm - Nhạc Phụ anh Lâm Văn Khoa - HD 71-78
 10. Anh Lâm Phoa - Cựu học sinh HD 64-71 - Phu Quân chị Trịnh Kim Đến HD 65-72
 11. Cụ Bà Nguyễn Thị Đủ - Thân Mẫu chị Nguyễn Thị Rảnh HD 68-75
 12. Cụ Ông Richard Phương Văn Công - Thân Phụ chị Phương Thị Mai HD 68-75
 13. Thái Cẩm Vinh - Trưởng Nam anh Thái Văn Hợp HD 57-64
 14. Cụ Bà Quả Phụ Triệu Phùng - Thân Mẫu Cô Triệu Nguyệt Ánh, Nhạc Mẫu Thầy Nguyễn Văn Dụng, Cựu Giáo Sư TH Trần Văn Ba Xuyên
 15. Cụ Bà Quả Phụ Lê Đình Phán - Thân Mẫu Thầy Lê Đình Điểu, Cố Giáo Sư TH Hoàng Diệu Ba Xuyên
 16. Cụ Ông Lâm Thành Tâm - Thân phụ anh Lâm Anh Tuấn HD 64-71
 17. Cụ Ông Nguyễn Thanh Phong - Thân Phụ anh Nguyễn Thành Sơn HD 64-71
 18. Cụ Bà Trần Thị Tua - Thân Mẫu chị Phương Thị Mai HD 68-75
 19. Cụ Ông Lâm Văn Thìn - Thân phụ anh Lâm Hoàng Văn HD 70-75
 20. Cụ Ông Trần Vĩnh Hữu - Thân Phụ anh Trần Vĩnh Cường HD 75-77 và Nhạc Phụ chị Lê Thị Kim Chi HD 70-77
 21. Cụ Bà Trần Thị Chi - Thân Mẫu anh Phạm Văn Thu HD 68-75
 22. Cụ Bà Trần Thị Phil - Thân Mẫu anh Trần Đông Hải HD 68-75
 23. Cụ Bà Đoàn Thị Bảy - Thân Mẫu anh Nguyễn Đức Thắng HD 66-73 & Nguyễn Đức Hậu HD 84-87
 24. Cụ Ông Nguyễn Thành Văn - Thân Phụ anh Nguyễn Thanh Bình HD 60-73 và anh Nguyễn Thanh Đoàn HD 65-72
 25. Cụ Ông Huỳnh Văn Thiện - Thân Phụ & Nhạc Phụ anh chị Huỳnh Bích Hòa - Phạm Hùng Kiệt HD68-75
 26. Anh Dương Văn Lộc - anh ruột của bạn Dương thị Bạch Tuyết HD 68-75
 27. Cụ Bà Nguyễn Thị Quới - Thân Mẫu anh Nguyễn Ngọc Hồng HD 65-72, anh Nguyễn Hồng Phúc HD67-74, anh Nguyễn Thành Vạng HD68-75, Nguyễn thị Kim Lang HD 73-80, Nguyễn Ngọc Huệ HD 75-82, Nguyễn thị Nga HD 77-84, Nguyễn thị Tuyết HD 79-86, Nguyễn thị Kim Yến HD 81-87, Nguyễn Ngọc Tuân HD 83-90 và Nguyễn Phúc Ánh HD 85-92.
 28. Chị Ngô Thị Ly - Hiền Thê anh Mạch Hút Sơn CHS HD 68-75
 29. Cụ Bà Lý Mộc Nhủ Danh Ngô Thị Sọ - Thân Mẫu anh Lý Bình - Lý Hên Henry Lee CHS Dục Anh & Nhạc Mẫu chị Nguyễn Thị Thắm CHS HD 68-75

 

 

Last updated 12/28/2015


side1
side1
side1
side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1