banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Kính Chúc Sức Khỏe
Phân Ưu 2017-2019
Phân Ưu 2016
Phân Ưu 2015
Phân Ưu 2014
Phân Ưu 2013
Phân Ưu 2012
Phân Ưu 2011
Phân Ưu 2010

Phân Ưu 2020
Vô Cùng Thương Tiếc:

 


 
 

 1. Phân Ưu Ông Lương Văn Sáu (Steven Lương) - Phu Quân chị Phùng Diệu HD 58-65
 2. Cảm Tạ của Cô Vĩnh Trường - Cựu Giáo Sư TH Hoàng Diệu Ba Xuyên và gia đình Cụ Ông Trần Duy.
 3. Phân Ưu Cụ Ông Trần Duy - Phu Quân của Cựu Giáo Sư TH Hoàng Diệu Ba Xuyên, Cô Nguyễn Vĩnh Trường - CHSHD 60-67.
 4. Phân Ưu Cụ Bà Isave Trần Ngọc Tuyết - Hiền Mẫu chị Hồ Thanh Hà HD 67-74, Hồ Thanh Huyên HD 68-75, và anh Hồ Hoàng Hải HD 71-78.
 5. Phân Ưu Chị Huỳnh Thị Thậy - Cựu học sinh Hoàng Diệu niên khóa 61-68
 6. Phân Ưu Anh Võ Hoàng Vinh - Cựu học sinh Hoàng Diệu niên khóa 59-66
 7. Cảm Tạ của chị quả phụ Nguyễn thị Lan Thanh và đại gia đình cựu học sinh Trần Ngọc Sơn HD 72-79
 8. Phân Ưu Anh Trần Ngọc Sơn - Cựu học sinh Hoàng Diệu niên khóa 72-79
 9. Cảm Tạ của Cụ Bà Đỗ Thị Đoán và đại gia đình của anh Trần Đình Phú HD 67-74
 10. Phân Ưu Anh Huỳnh Anh Tuấn - Cựu học sinh Hoàng Diệu niên khóa 62-69.
 11. Phân Ưu Cụ Ông Trần Kiến Pháp - Thân Phụ anh Trần Đình Phú HD 67-74, chị Trần Mai Phương HD 69-76, anh Trần Đình Quý HD 71-78, và anh Trần Đình Vinh HD 74-81.
 12. Phân Ưu Anh Matthieu Nguyễn Minh Tín - Phu Quân Chị Liêu Kiều Nga HD 68-75
 13. Cảm Tạ của Trần Minh Đức HD 68-75 và gia đình
 14. Phân Ưu Cụ Bà Huỳnh Thị Hai - Hiền Mẫu cựu học sinh Hoàng Diệu Trần Minh Đức HD 68-75
 15. Cảm Tạ của Tăng Trần Mỹ Tân và gia đình chị Trịnh Mỹ Hen, cựu học sinh HD 63-70
 16. Phân Ưu Chị Trịnh Mỹ Hen - Cựu học sinh Hoàng Diệu 63-70, là Quả Phụ anh Trần Trường Cảnh HD 58-65
 17. Cảm Tạ của Lâm Văn Chung HD 68-75 và gia đình
 18. Phân Ưu Cụ Bà Trần Thị Ky - Hiền Mẫu cựu học sinh Hoàng Diệu Lâm Văn Chung HD 68-75
 19. Phân Ưu Anh Đinh Vinh, Phu Quân Chị Trần Chánh - Cựu học sinh Hoàng Diệu 59-66
 20. Phân Ưu Cựu Giáo Sư Pháp Văn: Cô Nguyễn thị Kim Dung
 21. Cảm Tạ của Thiềm Bửu Cát Tâm HD 68-75 và gia đình
 22. Phân Ưu Chị Teresa Nguyễn Bích Phượng - Hiền Thê Anh Thiềm Bửu Cát Tâm HD 68-75
 23. Phân Ưu Thầy Trương Đình Hiến, Cựu Giáo Sư Toán Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên
 24. Phân Ưu Thầy Đặng Văn Lâu, Cựu Giáo Sư Sử Địa Trung học Hoàng Diệu Ba Xuyên.
 25. Cáo Phó, Phân Ưu và Cảm Tạ - Lễ Tang Thầy Ngô Trọng Bình, Cựu Giáo Sư Anh Văn Trung học Công Lập Hoàng Diệu Ba Xuyên
 26. Cảm Tạ của chị Triệu Ngọc Danh HD 66-73, Triệu Thị Kiển HD 68-75 và gia đình
 27. Phân Ưu Cụ Bà Quả Phụ Triệu Cẩm Mậu nhũ danh Trần Kim Xe - Hiền Mẫu anh Triệu Cẩm Viễn, anh Triệu Minh Nghĩa, chị Triệu Ngọc Danh HD 66-73, chị Triệu Thị Kiển HD 68-75, chị Triệu Ngọc Hà và chị Triệu Ngọc Khánh đều là cựu học sinh Trung học Hoàng Diệu Ba Xuyên.
 28. Cảm Tạ của chị Tiêu Thị Thúy HD 63-70 và gia đình anh Trần Dũ, cựu học sinh HD 58-65
 29. Phân Ưu Anh Trần Văn Dũ - Cựu học sinh Hoàng Diệu 58-65, Phu Quân Chị Tiêu Thị Thúy HD 63-70

 

 

Last updated 12/23/2020


side1
side1
side1
side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1