banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Kính Chúc Sức Khỏe
Phân Ưu 2021
Phân Ưu 2020
Phân Ưu 2017-2019
Phân Ưu 2016
Phân Ưu 2015
Phân Ưu 2014
Phân Ưu 2013
Phân Ưu 2012
Phân Ưu 2011
Phân Ưu 2010

Phân Ưu 2022
Vô Cùng Thương Tiếc:

 


 
 


 1. Phân Ưu Cụ Bà Võ Thị Yêm - Thân Mẫu chị Trần Ngọc Ánh HD 68-75, Hội Phó Hội CHS HD Nam California
 2. Phân Ưu Cụ Bà Quả Phụ Trương Diệu Côn - Nhũ Danh Triệu Thị Kim Lang, Thân Mẫu chị Trương Bích Ngọc HD 60-67, Trương Duy Bửu HD 65-72, và Trương Lập Sơn HD 72-77.
 3. Phân Ưu Cụ Bà Nguyễn Thanh Nguyệt, Thân Mẫu chị Trương Ngọc Hạnh HD 68-75
 4. Phân Ưu Anh Giang Văn Hai, Cựu Học Sinh niên khóa 1962-1969 TH Công Lập Hoàng Diệu Ba Xuyên
 5. Phân Ưu Thầy Phan Quang An, Cựu Giáo Sư Triết và Việt Văn TH Công Lập Hoàng Diệu Ba Xuyên
 6. Phân Ưu Chị Nguyễn Thị Kim Dung HD 70-77 - Hiền Thê anh Từ Hữu Lý HD 69-76
 7. Phân Ưu Anh Trần Thanh Bé HD 65-72 - Phu Quân chị Nguyễn Thị Ngọc Bích HD 66-73
 8. Phân Ưu Anh Henry Lee - Pháp Thông - Phu Quân chị Nguyễn Thị Thắm HD 68-75
 9. Phân Ưu Anh Lưu Tùng - Cựu Học Sinh Hoàng Diệu niên khóa 65-72
 10. Phân Ưu Anh Trương Văn Hải - Cựu Học Sinh Hoàng Diệu niên khóa 59-66
 11. Phân Ưu Cụ Bà Trần Thị Liêng - Pháp Danh Diệu An - Thân Mẫu chị Trần Thị Hương HD 68-75 và Mẹ Chồng chị Trần Thủy Hương HD 66-73
 12. Cảm Tạ của gia đình Cụ Bà Dương Thị Hen và anh chị Trương Mỹ Quyên-Lê Thanh Giang HD 71-78
 13. Phân Ưu Cô Lê Thị Liễu - Julie Lê, Cựu Giáo Sư Trung Học Công Lập Hoàng Diệu Ba Xuyên
 14. Phân Ưu Cụ Bà Nguyễn Thị Nữ - Ngọc Lành - Liên Thiện - Thân Mẫu anh Lê Hải Triều HD 60-67, chị Lê Hoa Nhụy HD 64-61 và chị Lê Thị Thu Cúc HD 71-78.
 15. Phân Ưu Cụ Bà Dương Thị Hen - Chơn Minh Hương - Thân Mẫu chị Trương Mỹ Quyên và anh Lê Thanh Giang HD 71-78
 16. Phân Ưu Cụ Bà Nguyễn Thị Thừa Nghiệp - Hiền Nội Thầy Nguyễn Hiền Tâm, Cựu Giáo Sư TH Công Lập Hoàng Diệu Ba Xuyên.
 17. Phân Ưu ANNA Nguyễn Thị Thu Thảo - Em Gái Chị Nguyễn Thanh Nga HD 70-77
 18. Phân Ưu Bác Sĩ Âu Hồng Anh - Cựu học sinh Hoàng Diệu niên khóa 60-67
 19. Phân Ưu Cụ Bà Võ Thị Út - Thân Mẫu chị Phan Thị Hạnh HD 64-71
 20. Phân Ưu Cụ Bà Quả Phụ Thái Kim Suôn, nhũ danh Trần Thị Lệ - Thân Mẫu anh Thái Kim Long, chị Thài Kim Phụng HD 66-73, và chị Thái Kim Hoàng HD 67-74.
 21. Phân Ưu Michael Lee Tu - Trưởng Nam của anh chị Từ Hữu Lý - Nguyễn Kim Dung HD 70-77
 22. Phân Ưu Cụ Ông Huỳnh Công Tâm - Phu Quân Cô Tạ Ngọc Mai Cựu Giáo Sư TH Hoàng Diệu Ba Xuyên.
 23. Cảm Tạ của anh Trương An Ninh và Phân Ưu chị Vương Thu Lan - Hiền Nội anh Trương An Ninh - Cựu học sinh TH Trần Văn và TH Hoàng Diệu Ba Xuyên.

 

 

Last updated 12/29/2022


side1
side1
side1
side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1