banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
1- Phân Ưu 2014
2- Phân Ưu 2013
3- Phân Ưu 2012
4- Phân Ưu 2011
5- Phân Ưu 2010


Phân Ưu 2012

 

 

 1. Phân ưu Cụ Bà Lê Ngọc Ba - Hiền Mẫu chị Nguyễn Thanh Nga chs Hoàng Diệu 70-77

 2. Phân ưu Cụ Bà Lê Thị Đỏ - Hiền Mẫu anh Phạm Hùng Kiệt chs Hoàng Diệu 68-75

 3. Phân ưu Cụ Bà Lý Ngọc Huệ - Nhạc Mẫu anh Mã Diềm Sinh chs Hoàng Diệu 65-72

 4. Phân ưu chị Nguyễn Thị Ngọ - Hiền nội của anh Lâm Hảo Dũng chs Hoàng Diệu

 5. Phân ưu chị Hồ Kim Ba - em gái của Tùa Hia - anh Hồ Thành Hiệp Cựu Thiếu Sinh Quân và Thân Hữu của gia đình Hoàng Diệu.

 6. Phân ưu Cụ Bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt - Thân Mẫu anh Thái Lương Thành chs HD 63-70

 7. Phân ưu Cụ Bà Phạm Thị Hòa - Nhạc Mẫu anh Thiềm Bữu Cát Tâm chs HD 68-75

 8. Phân ưu anh Lê Quang Hùng - Bào Đệ chị Trần Ngọc Ánh chs HD 68-75 - Hội Phó Nội Vụ Hội CHS HD Nam California

 9. Phân ưu Cụ Ông Vương Minh Cảnh - Thân Phụ anh Vương Hồng Việt chs HD 68-75

 10. Phân ưu Cụ Ông Trần Văn Ngọc - Thân Phụ anh Trần Huỳnh Thái chs HD 68-75 và anh Trần Huỳnh Thọ chs HD 70-77

 11. Phân ưu Anh Trần Thiện Tâm - cựu học sinh Trần Văn 61-65 và cựu học sinh Hoàng Diệu 1965-1968

 12. Phân ưu Cụ Ông Phạm Văn Phố - Thân Phụ anh Phạm Văn Thu chs Hoàng Diệu 1968-1975

 13. Phân ưu bạn Huỳnh Phú Khung 68-75 - anh Khung đã qua đời. Đồng môn Hoàng Diệu khóa 68 – 75 chia buồn cùng vợ, con và gia đình bạn Huỳnh Phú Khung Cựu học sinh Hoàng Diệu 68 – 75 sinh năm 1953 vừa từ trần ngày 14/03/2012 tại thị trấn Kế Sách, linh cữu quàng tại đất nhà Kế Sách. Đồng môn Hoàng Diệu khóa 68 – 75 cầu chúc hương linh bạn Huỳnh Phú Khung sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

 14. Phân ưu Cụ Ông Liên Hi Vinh - Thân Phụ anh Liên Hưng Thoại chs Hoàng Diệu 1968-1975

 15. Phân ưu chị Dương Thị Huệ - Thân Hữu CHS Hoàng Diệu 68-75 và nhóm Pháp Văn Đại Học Cần Thơ.

 16. Phân ưu Cụ Bà Trần Thị Nguy - Nhạc Mẫu anh Trần Đình Phú HD 67-74

 

 

Last updated 07/13/2014


side1
side1
side1
side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1