banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Kính Chúc Sức Khỏe
Phân Ưu 2020
Phân Ưu 2017-2019
Phân Ưu 2016
Phân Ưu 2015
Phân Ưu 2014
Phân Ưu 2013
Phân Ưu 2012
Phân Ưu 2011
Phân Ưu 2010

Phân Ưu 2021
Vô Cùng Thương Tiếc:

 


 
 


 1. Phân Ưu Cụ Bà Lê Thị Anh - Hiền Nội Thầy Lê Xuân Vịnh - Cựu Giáo Sự & Hiệu Trưởng TH Hoàng Diệu Ba Xuyên.
 2. Phân Ưu Cụ Bà Têrêsa Nguyễn Thị Thoa - Nhạc Mẫu anh Kiều Công Thành HD 68-75 - Nguyễn Kim Hạnh
 3. Phân Ưu Cụ Ông Lê Thạch Cứ - Thân Phụ Cô Liễu Julie Lê, Cựu Giáo Sư TH Hoàng Diệu Ba Xuyên
 4. Cảm Tạ và Tri Ân của gia đình Cụ Bà Đỗ Thị Đoán
 5. Phân Ưu Cụ Bà Quả Phụ Trần Kiến Pháp Đỗ Thị Đoán - Thân Mẫu anh Trần Đình Phú HD 67-74,
  chị Trần Mai Phương HD 69-76, anh Trần Đình Quý HD 71-78, và anh Trần Đình Vinh HD 74-81.
 6. Phân Ưu Cô Lý Hồng Mộng - Cựu Giáo Sư Toán TH Hoàng Diệu Ba Xuyên.
 7. Phân Ưu anh Tăng Hoàn Vũ HD 59-66 - Link Tang Lễ
 8. Phân Ưu Cụ Bà Trần Thị Điển - Thân Mẫu chị Trần Thị Hai HD 68-75, Nhạc Mẫu anh Nguyễn Phi Hùng HD 62-69, và Thân Mẫu chị Trần Thị Ba HD 70-77.
 9. Phân Ưu bạn Lê Thị Thanh HD 68-75 - Hiền Thê anh Dương Anh Hoàng HD 68-75
 10. Phân Ưu Cụ Bà Trần Thị Thuận - Thân mẫu anh Trần Huỳnh Thái HD68-75, anh Trần Huỳnh Thọ HD70-77, chị Trần Huỳnh Trân HD77-80, chị Trần Huỳnh Trang HD 79-82, và chị Trần Huỳnh Mai HD 84-87
 11. Cảm Tạ và Tri Ân của gia đình Cụ Bà Quách Thị Luối.
 12. Phân Ưu Cụ Bà Thạch Thị Hiền - Thân Mẫu anh Dương Minh Cảnh HD 68-75.
 13. Phân Ưu Cụ Bà Quách Thị Luối - Thân Mẫu anh Lâm Thiện Hoa HD 59, chị Lâm Thị Lệ HD 61, chị Lâm Thị Phượng HD 69, anh Lâm Văn Khoa HD 71, và anh Lâm Tường Linh HD 82.
 14. Phân Ưu Cụ Ông Tô Văn Long - Thân Phụ chị Tô Mỹ Dung HD 68-75
 15. Phân Ưu Đồng Môn Quách Kim Liến HD 68-75
 16. Phân Ưu Cụ Bà Trần Thị Kim Lan - Thân Mẫu chị Huỳnh Kim Yến HD 68-75.
 17. Phân Ưu Cụ Bà Phan Văn Năm Nhũ Danh Châu Thị Ba - Thân Mẫu chị Phan Thị Kim Đắc HD 63-70 và chị Phan Thị Kim Hà HD 66-73, Nhạc Mẫu anh Nguyễn Hoàng Vân HD 63-70 và anh Trần Quang Hội Trưởng Hội Đồng Hương Sóc Trăng tại Nam California, USA.

 

 

Last updated 11/23/2021


side1
side1
side1
side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1