banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Kính Chúc Sức Khỏe
1- Phân Ưu 2015
2- Phân Ưu 2014
3- Phân Ưu 2013
4- Phân Ưu 2012
5- Phân Ưu 2011
6- Phân Ưu 2010

Phân Ưu 2016
Vô Cùng Thương Tiếc:

 


 1. Cụ Ông Liêu Quang Nghĩa - Thân Phụ chị Liêu Thị Kiều Nga HD 68-75 - Cựu Đại Tá Tỉnh Trưởng Tỉnh Ba Xuyên
 2. Thầy Vũ Ngọc Phan - Cựu Giáo Sư TH Hoàng Diệu - Thầy Cố Vấn Ban Chấp Hành CHS HD Nam California.
 3. Thầy Bùi Thế San - Cựu Giáo Sư TH Hoàng Diệu Ba Xuyên.
 4. Thầy Lý An Lợi - Cựu Giáo Sư TH Hoàng Diệu - Cựu Hiệu Trưởng TH Mỹ Xuyên Ba Xuyên.
 5. Cụ Ông Phạm Công Yên - Thân Phụ chị Phạm Kim Phúc CHS HD 66-73 - Tân Hội Trưởng Hội AH CHS Hoàng Diệu Nam California
 6. Bà Vương Thị Bích Nga - Chị ruột chị Vương Thị Kim Anh Cựu HS HD 62-69 kiêm Cựu Hiệu Trưởng TH Hoàng Diệu, chị Vương Thị Việt Hoa HD 65-72, anh Vương Tấn Đức HD 66-73, anhVương Tấn Lộc HD 66-73, chị Vương Thị Tuyết Mai HD 71-78 và cũng là chị họ của anh Vương Hồng Việt HD 68-75 và chị Lê Thị Thủy (Thủy Lê Đỗ) HD 68-75.
 7. Cụ Ông Trương Chong - Thân Phụ của anh Trương Kiến Dũng HD 64-71 và chị Trương Thị Xuân Lan HD 68-75
 8. Anh Quách Thành - Cựu Học Sinh Hoàng Diệu khóa 63-70 và cũng là anh họ của chị Trịnh Ngọc Thủy HD 71-78.
 9. Anh Lương Bửu Hoàng - Phu Quân chị Bùi Bích Khê CHS HD 66-73
 10. Cụ Ông Lâm Vĩnh Bình - Thân Phụ các anh chị CHS HD: anh Lâm Thiện Hoa HD 59-66, chị Lâm Thị Lệ HD 61-68, chị Lâm Thị Phượng HD 69-76, anh Lâm Văn Khoa HD 71-78, chị Lâm Lệ Hằng, và chị Lâm Linh.
 11. Cụ Bà Võ Thị Lâu - Thân Mẫu anh Phan Trường Đạm HD 61-68, chị Phan Thị Lưu, chị Phan Thị Kế, anh Phan Trường Đệ, Phan Lynn, Phan Thị Thắm, Phan Thị Tươi, Phan Trang Nhã đều là cựu Học Sinh Hoàng Diệu và anh Phan Trường Ân (Phan Anh Dũng) CHS Hoàng Diệu 65-72 Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh & Cựu Giáo Chức TH Hoàng Diệu Ba Xuyên tại Nam California.
 12. Cụ Bà Nguyễn Thị Nhung - Thân Mẫu anh Bùi Quang Tuấn HD 67-74
 13. Cụ Bà Võ Thị Phùng - Thân Mẫu chị Trịnh Mỹ Liên HD 59-66, chị Trịnh Mỹ Dung HD 61-68, chị Trịnh Kim Tuyến HD 65-72, chị Trịnh Tuyết Huệ HD 67-74, và Nhạc Mẫu Cô Đỗ Kim Cúc Cựu GS Hoàng Diệu và anh Hồ Quang Cua HD 65-72

 

 

Last updated 11/26/2016


side1
side1
side1
side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1