banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
1- Hình ảnh năm 2013
2- Hình ảnh năm 2012
3- Hình ảnh năm 2011
4- Hình ảnh năm 2010

Hình ảnh năm 2014

 

Video mới:

Mời xem video clip Họp Mặt Sinh Nhật CHS Hoàng Diệu do chị Ánh Ryan thực hiện: Sinh Nhật CHS Hoàng Diệu tháng 9, 10, 11 và 12 tổ chức tại tư gia Thầy Cô Trần Cảnh Xuân

Mời xem video clip with Hai Tran và Thuy Do - a trip from Indianapolis, Indiana to Niagara Fall Toronto with family & Hoàng Diệu high school classmates August, 2012 - It's a beautiful day with many rainbows at the Niagara Fall, it's an enjoyable and memorial day! Kỷ niệm vui đầy lưu luyến!!!

Hình anh Bob & chị Ánh Ryan visit Indianapolis, Indiana

Thầy Trò Hoàng Diệu Tham Dự Tiệc Mừng Trung Thu 2014 - Hội Ái Hữu Sóc Trăng - Hình do Nguyễn Thanh Nga HD 70-77 cung cấp

Hình cũ của Lớp Cô Nguyễn Vĩnh Trường - do Cô Vĩnh Trường cung cấp

Hình cũ của Cô Trịnh Kim Liên - do Cô Kim Liên cung cấp.

Hình Họp Mặt Hoàng Diệu - Mừng đám cưới Phương Duyên & Hoàng Bảo - con gái anh chị Trần Văn Nhứt HD 60-67 - July 26, 2014

Hình Họp Mặt Hoàng Diệu Santa Ana và Las Vegas - July 2014

Hình Hậu Đại Hội ngày 26 tháng 5, 2014

Hình Tiền Đại Hội ngày 24 tháng 5, 2014

Hình ảnh Đại Hội 2014 - phần 1

Hình ảnh Đại Hội - phần 2

Hình ảnh Đại Hội - phần 3

Hình ảnh Đại Hội - Phần 4

New Video - Trang video list

Hình nhà thơ Trần Phù Thế HD 57-63 - giới thiệu tập thơ Cõi Tình Mong Manh - của nhà thơ Trần Phù Thế

Hình họp mặt lớp 57-64 - do chị Huỳnh Thị Ba Houston, Texas, CHS HD 57-64 cung cấp

Video Họp Mặt HD ở Riverside ngày 27 tháng 4, 2014 - do chị Nguyệt Ánh Ryan HD 60-67 thực hiện

Video họp mặt Riverside, tháng 3, 2014 - do chị Đoàn Thị Nguyệt Ánh - Nguyệt Ánh Ryan HD 60-67 thực hiện

Hình chị Phan Thị Hạnh 64-71- Gift Shop Thúy Anh ở Thương Xá Tax Sài Gòn March 2014, và hình du lịch họp mặt Âu Châu May 2013

Hình cũ của Cô Trịnh Kim Liên với bạn học, với Thầy Cô và với lớp của Vương Việt Thủy do Cô Kim Liên cung cấp.

Hình cũ của lớp Cô Liễu Lê và Cô Vĩnh Trường do chị Duyên của Ngọc Ánh cung cấp

Hình Họp Mặt Thầy Cô và Đồng Môn Mùng 9 Tết Giáp Ngọ 2014 do khóa 68-75 tổ chức tại Sóc Trăng
Hình họp mặt 2 do chị Vương Việt Mỹ và Lê Thị Thanh HD68-75 cung cấp
Hình họp mặt 3 do chị Chil Huỳnh HD 67-74 cung cấp
Hình họp mặt ở Trại Tôm do anh Hồ Quốc Lực HD68-75 cung cấp
Hình họp mặt ở Hòn Đá Bạc
do anh Hồ Quốc Lực HD68-75 cung cấp

Hình cũ mới khóa 65-72 do chị Ngọc Dung và anh Lý Hào 65-72 cung cấp

Thầy Phan Vũ và buổi Tất Niên 2013 - trên blog CHS Hoàng Diệu Úc Châu - hình do Thanh Nga cung cấp, Kim Chi và Ngọc Thủy thực hiện

Hình Tất Niên 2013 - ngày 19 tháng 1 năm 2014 tại Nam California - Hình do anh Bửu Lưu cung cấp

Hình Tất Niên 2013 - ngày 19 tháng 1 năm 2014 tại Nam California - Hình do anh Hoàng Vân cung cấp

New Video - Trang video list

Hình Cô Lê với lớp Pháp Văn P1 và P2 - hình ảnh cũ của HD 68-75


Last updated 11/12/2014


 

 
 
 
   
     

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1