banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
1- Hình ảnh năm 2013
2- Hình ảnh năm 2012
3- Hình ảnh năm 2011
4- Hình ảnh năm 2010

Hình ảnh năm 2012

 

Hình Đại Hội Hoàng Diệu Nam California ngày 27 tháng 5 2012 tại Mon Cheri Restaurant CA

Hình cũ CHS HD 66-73 - do chị Bích Khê 66-73 cung cấp

Hình Sóc Trăng - do Thầy Vương Chánh Quốc cung cấp

Hình Noel Sài Gòn 2012 - do chị Phan Thị Hạnh và Thanh Quyên cung cấp

Hình họp mặt ở An Lạc Tây - Kế Sách - tháng 3, 2011

Video Dương Thị Bạch Tuyết họp mặt chs Hoàng Diệu ở Santa Ana - tháng 5, 2012

Hình họp mặt tháng 10, 2012 ở nhà chị Ánh Ryan - Oceanside, San Diego California

Hình 1 Ngày Hội Trường 55 thành lập Trường Hoàng Diệu

Hình 2 Ngày Hội Trường 55 năm ngày thành lập trường Hoàng Diệu

Video 13 - Đây là những hình ảnh thân thương được ghi lại trong những cuộc họp mặt với cô/thầy và các bạn đồng môn của trường Trung Học Hoàng Diệu tại các địa điểm từ Sóc Trăng, Nam California, cho đến Bắc California. Đặc biệt, tấm ảnh cuối cùng trong video nầy là hình ảnh ngày lể kỷ niệm thứ 55 cho ngôi trường thân yêu của chúng ta.

Video câu cá: Hình ảnh câu cá ở Baker Creek, Bishop, California tháng 9 năm 2012 của chị Nguyệt Ánh Ryan - Bob & Minh Tâm - Bạch Lan

Những video clip về trường Hoàng Diệu - Đoàn Thị Nguyệt Ánh (Anh Ryan) 60-67

Video số 12 - Đoàn Thị Nguyệt Ánh (Anh Ryan) 60-67

Hình ảnh của lớp chị Kim Ba và chị Thủy Hương HD 66-73 và Đông Phương Bakery

Họp mặt ở Toronto 24 tháng 8, 2012 - Party nhà anh Mã Diềm Sinh 66-73

Hình Cẩm Nhung ở Singapore

Hình Tiền Đại Hội 26 tháng 5 2012 tại Viện Việt Học California

Hình họp mặt năm 2010 do anh Mã Diềm Sinh post

New Orleans trip: Anh Hưởng & chị Sao Mai - chị Minh Giang - Kim Yến

Hình ảnh họp mặt ngày mùng 6 Tết của chs HD 68-75

Hình Họp Mặt bạn chs HD 67-74 ở Sóc Trăng của anh Nguyễn Hồng Phúc (Canada)

Hình Họp Mặt bạn chs HD 67-74 (Anh Văn) ở VN của anh Khoa Phạm (Texas) và anh Lưu Lâm Phát (Australia)

Hình Họp Mặt CHS HD Sài Gòn ngày 8/1/2012

Hình họp mặt Tết Liên Trường Nam California ngày 8 tháng 1, năm 2012


 

 

Last updated 04/01/2014 

 
 
 
   
     

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1