banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Hình Họp Mặt Hoàng Diệu trong ngày Hôn Lễ
Phương Duyên & Hoàng Bảo
con gái anh chị Trần Văn Nhứt HD 60-67 - July 26, 2014

Mời xem video phần I - do chị Ánh Ryan post trên facebook
video Phần II - do chị Ánh Ryan post trên facebook

Hình do Quách Minh Tâm HD 70-77 và chị Ánh Ryan HD 60-67 cung cấp
 
Cô Xuân - Phương Duyên - Hoàng Bảo - Thầy Xuân
Hồng Bé Hai 67-74 - Huỳnh Bạch Lan 70-77
 
Lê Xừng 60-67 - Cô Dâu Chú Rể - Trịnh Kim Long 61-68
Thầy Phan - Cô Dâu Chú Rể - Thầy Lợi
Huỳnh Bạch Lan 70-77 - Cô Dâu Chú Rể - Quách Minh Tâm 70-77
Hồng Bé Hai 67-74 - Cô Dâu Chú Rể - Tony Hiếu
Cô Lục - Cô Dâu Chú Rể - Thầy Lục
Lưu Ngọc Hà 60-67 - Cô Dâu Chú Rể - Chung Chương 58-65
Giang Văn Hai HD60-67 - Cô Dâu Chú Rể - anh Hiền
Đoàn Nguyệt Ánh 60-67 - Cô Dâu Chú Rể - ??
Hoàng Vân - Ngọc Hà - Chương - Giang V. Hai - Ánh Ryan - Hiền - Hồng Bé Hai - Bạch Lan - Minh Tâm - Tony Hiếu
 
Ánh Ryan HD60-67 - Bé Hai HD67-74 - Trường Ân HD65-72
Mỹ Vân HD60-67
 
 
 

Last updated 07/29/2014

Hình Đại Hội 2012 trên SkyDrive

Hình 1 Đại Hội (hình lớn load hơi lâu)

Hình 2 Đại Hội (hình lớn load hơi lâu)

Hình 3 Đại Hội (hình lớn load hơi lâu)

Hình 4 Đại Hội (hình lớn load hơi lâu)

Hình Đại Hội trên Facebook của Thanh Nga - log in Facebook

Hình Họp Mặt Ban Chấp Hành Nam California tháng 9, 2011

Hình các lớp đàn em

Hình ảnh thăm viếng Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Hoàng Diệu: anh Chung Văn Chương (niên khóa 60-67) Santa Ana CA

Hình Đại Hội Hoàng Diệu Bắc Cali July 2011

Hình Đại Hội Hoàng Diệu Bắc Cali July 2011 trên website CHS Hoàng Diệu Bắc California

Mời xem Video clip trên YouTube họp mặt HD Nam California 2/27/2011 do Thành Kiều post.

Mời xem Hình họp mặt HD Nam California 2/27/2011 do Bửu Lưu post.

Mời xem Hình họp mặt HD Bắc California do Kiệt Phạm post

Mời xem Hình họp mặt HD Nam California 2/27/2011

Hình Họp Mặt Mồng 4 Tết Sóc Trăng HD 68-75

  Sinh Hoạt của Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Sài Gòn:

Hình Thanh Nga về Việt Nam June 2010

----------------------------------------

Hình đám tang cô Lê Thị Đính

Hình ảnh sinh hoạt và họp mặt cựu học sinh Hoàng Diệu năm 2010:

  1. Họp mặt Santa Ana May 30 2010 - all views
  2. Họp mặt Santa Ana May 30 2010 - more
  3. Họp mặt Chicago July 2010
  4. Họp mặt Michigan 1 - July 2010
  5. Họp mặt Michigan 2 - July 2010
  6. Họp mặt Santa Ana - Thoại Liên và các bạn - July 2010
  7. Niagara falls July 2010
  8. Toronto July 2010
  9. Sacramento August 2010
  10. Hình bên Hoàng Diệu Yahoo Group - need to log in

 California Pictures May 2006

Click on each picture to see larger picture!

Hop mat Cali  
1
  4   3
             
8   5   6   12
             
11   9   7   14
             
15   13   16   17
             
19   26   27   24
             
25   29   31   28
             
20   22   10   18
             
30   21   23   Nhan Can 2007
             
             

  

 

 
 
 
   
     

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1