banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Hình ảnh cũ của các lớp HD 68-75

Hình ảnh cũ của lớp chị Kim Ba và chị Thủy Hương HD 66-73 - và - Hình ảnh cũ do chị Bích Khê HD 66-73 cung cấp - và - Hình ảnh cũ của HD 70-77

Hình Cô Phạm Thị Lê với Lớp Pháp Văn nữ 9P1 niên khóa 68-75 - Hình do Cô Lê cung cấp. Đỗ Lê Thủy, Trương Xuân Lan, Phương Thị Mai, Vương Việt Mỹ và Trần Thị Hương ghi chú tên.

Hình Cô Phạm Thị Lê với Lớp Pháp Văn nam 9P2 niên khóa 68-75 - Hình do Cô Lê và bạn Cát Linh cung cấp.
Nguyễn Ngọc Thạch, Thiềm Bữu Cát Tâm và Phạm Hùng Kiệt ghi chú hình lớp 9P2
Hãy bấm vào hình để xem hình lớn hơn.


11B4

Hình lớp 11B4 khóa 68-75 do bạn Lý Hoàng Minh cung cấp
Ghi chú tên của bạn Trần Thu Hương

7A1

Hình Lớp 7A1 do chị Thu Hà và chị Ngọc Tiếm cung cấp - Trần Thị Hai, Lai Ánh Hồng và Hồng Nhan ghi chú tên, nếu có sai nhờ các bạn chỉnh dùm, các bạn có nhìn ra hình của các bạn không? Hãy click vào để xem hình lớn hơn - Mời xem thêm hình ở đây

 
thanh
tatnien
lt
tn 2
tn
tn
 
Lớp 12 A4 - Tiệc Tiễn Thầy Điền Chi về Sài Gòn (hình ảnh do Lưu Thanh Thủy cung cấp)
lt
tn 3
tn
 
sn
tn
Thầy Dũng Thầy Nhiếp Thầy Thạnh với lớp 12 A4
 
 
Last updated 01/28/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2