banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
1- Hình ảnh năm 2013
2- Hình ảnh năm 2012
3- Hình ảnh năm 2011
4- Hình ảnh năm 2010

Hình ảnh năm 2011

 

Hình Họp Mặt Vườn Me 68-75 - Sóc Trăng Việt Nam

Thạch Phan Họp Bạn Sóc Trăng Việt Nam

Hình Họp Mặt CHS HD Úc Châu

Hình Họp Mặt ngày 14 tháng 12, 2011- Oceanside, San Diego CA

Hình Thầy Cô Bình Huyên Mùa Thu Paris

Tranh vẽ của Thầy Nguyễn Tư Thiếp

Hình Họp Mặt Ban Chấp Hành Nam California tháng 9, 2011

Hình các lớp đàn em

Hình ảnh thăm viếng Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Hoàng Diệu: anh Chung Văn Chương (niên khóa 60-67) Santa Ana CA

Hình Đại Hội Hoàng Diệu Bắc Cali July 2011

Hình Đại Hội Hoàng Diệu Bắc Cali July 2011 trên website CHS Hoàng Diệu Bắc California

Mời xem Video clip trên YouTube họp mặt HD Nam California 2/27/2011 do Thành Kiều post.

Mời xem Hình họp mặt HD Nam California 2/27/2011 do Bửu Lưu post.

Mời xem Hình họp mặt HD Bắc California do Kiệt Phạm post

Mời xem Hình họp mặt HD Nam California 2/27/2011

Hình Họp Mặt Mồng 4 Tết Sóc Trăng HD 68-75

  Sinh Hoạt của Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Sài Gòn:

 

 

Last updated 04/01/2014 

 
 
 
   
     

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1