banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Trang nhà 2022
Trang nhà 2021
Video Hoàng Diệu
Trang nhà 2020
Trang nhà 2019
Trang nhà Jan, 2018
Trang nhà năm 2017
Trang nhà July, 2016
Trang nhà năm 2015
Trang nhà năm 2014
Thông tin năm 2013
Thông tin năm 2012

Tháng 12, 2023

 


 

 

 

 

 

 

 

merry christmas

- Updated Dec 22, 2023

-------

Happy Thanksgiving

- Updated Nov 23, 2023

Thơ Mời Trung Thu ngày 01, tháng 10, 2023 - Hội Đồng Hương Sóc Trăng tại Nam California

- Updated July 19, 2023

Hình Đại Hội May 28, 2023

Video Đại Hội Hoàng Diệu May 28, 2023

Ca Nhạc Sau Đại Hội Hoàng Diệu 2023

Tổng Kết Quỹ năm 2023

Danh Sách Mạnh Thường Quân hỗ trợ Đại Hội Hoàng Diệu và Liên Trường 2023

---------------------------------------------------------------------

Danh Sách Tham Dự Đại Hội Hoàng Diệu và Liên Trường 2023

Thơ Mời Đại Hội Hoàng Diệu và Liên Trường tại Nam California, Chủ Nhật ngày 28 tháng 5, năm 2023.

Happy Mother Day

Updated May 25, 2023

 

Thư Ngỏ của Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2018-2020

Tổng Kết Tài Chánh sau Đại Hội Tháng 5, 2018

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Hoàng Diệu
Nam California - Nhiệm Kỳ 2018-2020

BCH Hoàng Diệu 2018-2020

 

Danh Sách Ban Giám Hiệu và Thầy Cô giảng dạy Trung Học Hoàng Diệu

ton su trong dao

Last updated 06/15/2018

 

 


 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1