banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Tháng 8, Năm 2018

Lời Cảm Ơn Quý Mạnh Thường Quân

Chúng tôi xin bổ túc danh sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ Ban Tổ chức trong ngày Đại Hội Hoàng Diệu Nam California tại Nhà Hàng Diamond Seafood, 27 Tháng 5, năm 2018 vừa qua.

-Điệp Lưu

-Khem Trương 

-Thái Minh Quang

-Lý Bình-Thắm

-Nguyễn thị Ánh Nguyệt

-Phương Mai

-Dương Minh Cảnh

-Đặng Phước Đức

-Trang Du Quang

-Dương văn Chính

-Trương thị Thoại 

Chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp và nhã ý của quý vị Mạnh Thường Quân tới Hội CHS Hoàng Diệu Nam California. Đó cũng là sự khuyến khích cho Ban Chấp Hành trong việc giữ gìn sinh hoạt của Hội Hoàng Diệu và  tổ chức những lần Đại Hội trong tình Thầy trò, đồng môn, bạn hữu .... 

Chúng tôi luôn cố gắng duy trì những sinh hoạt này để Hội Ái Hữu Hoàng Diệu cùng các trường Trung học Ba Xuyên có được những buổi gặp gỡ thân tình.

Kính nhờ quý anh chị cùng phổ biến sinh hoạt chung này đến các bạn đồng lớp, hoặc đồng trường để càng ngày chúng ta càng mở rộng vòng tay Liên trường của các cựu học sinh thuộc các Trường Trung học Ba Xuyên Sóc Trăng.

Thân ái,

Trương Ngọc Thủy và BCH/Hội Ái Hữu CHS/HD/Nam California 

Last updated 08/14/2018

============================================

Tổng Kết Tài Chánh Đại Hội Hoàng Diệu Nam California
Tháng 5, Năm 2018

Sau buổi Đại Hội Hoàng Diệu 2018 tổ chức tại Nam California vào ngày 5/27/2018, Ban Chấp Hành Hội Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Nam California nhiệm kỳ 2016-2018 đã tổng kết tài chánh như sau:

1 Phần Đại Hội Chi Thu Total Chi Total Thu Total All
a. Phần Chi Phí:
xem chi tiết trong thư bên dưới   -2405
b. Phần Thu
xem chi tiết trong thư bên dưới   2330
Total chi thu còn lại -75
Phần Tổng Kết
Mạnh Thường Quân ủng hộ 1300
Tồn Quỹ 6372
Thu chi còn lại -75
Tổng cộng Quỹ Hội 7597
Bảy ngàn năm trăm chín mươi bảy dollars

 

Kính thưa quý Thầy Cô và các anh chị đồng môn Hoàng Diệu.    

Sau buổi Đại Hội Hoàng Diệu 2018  được tổ chức tại Nam California vào ngày 5/27/2018. Ban Chấp Hành Hội Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Nam California nhiệm kỳ 2016-2018 kính gửi đến quý Thầy Cô và các anh chị bảng tổng kết tài chánh của quỹ Hoàng Diệu Nam California như sau:
                      
                           ******************

Tiền quỹ của Hội Hoàng Diệu sau khi bàn giao lại cho chị Hội Trưởng Phạm Kim Phúc là $6,072, Mạnh Thường Quân Trần Tìa HD 60-67 ủng hộ thêm $300 - Tổng cộng là $6,372

CHI RA
$50   - Vòng hoa phân ưu Mẹ Huấn. 
$100 - Trả tiền cho buổi picnic.
$57   - Chị Phúc mua giấy, khăn, ly cho picnic.
$18   - Cô Hà mua bao bì.
$115  - website HD 2016.
$200 - đóng góp cho HD Việt  Nam.
$150  - vòng hoa p/u vợ Thầy Khương.
$100 - vòng hoa p/u Me Cô Tươi.
$300 - Deposit Nhà hàng cho ngày Đại Hội.
$550 - (11 giftcard) tặng Thầy Cô.
$200 - Huấn đăng báo.
$100 - Kim Yến đăng báo. 
$10   - Huấn mua Name Tag 
$40  - Cô Hà. mua bao bì.
$300 - Nhạc sĩ.
$115 - website HD 2017.
Tổng chi:                                               $2,405 

THU VÔ ngày Đại Hội. 
Sau khi trả tiền Nhà hàng thu được:
Tiền mặt                                                      500
Check                                                            60
Bạn của Quyên                                              40
Tiền bán vé số                                          1,730
Tổng thu:                                               $2,330

Quà xổ số gồm 3 chiếc nhẫn, do một Một Mạnh Thường Quân tặng.

Các Mạnh Thường Quân ủng hộ.

1. Cô Liễu Lê Cựu Giáo Sư                        $200
2. Huấn Ong HD 75-80                               $200
3. Anh Huy                                                  $200 
4. Anh Chung văn Chương HD 60-67        $100
5. Chị Nguyệt Ánh Ryan HD 60-67            $100
6. Chị Đinh Kim Ba HD 66-73                    $200
7. Chị Thủy Hương HD 66-73                     $100
8. Chị Phan Bạch Tuyết HD 67-74              $100
9. Anh Trần Tìa HD 60-67                          $100
_________________________________________

Cộng dồn:                                                 $1,300

Tồn quỹ                         $6,372 (Tiền quỹ HD)
                                    - $2,405 (chi phí)
                                   = $3,967 (còn lại)
                                   + $1,300  (Tiền Mạnh Thường Quân ủng hộ)
                                   + $2,330  (Tiền thu ngày ĐH và bán vé số)

Tổng cộng                 = $7,597

Vậy tiền quỹ HD còn lại $7,597

(Tường trình chi thu do Thủ quỹ Nguyễn Thanh Nga HD 70-77 báo cáo)

                           ******************

Kính thưa quý Thầy Cô và các anh chị đồng môn.
Số tiền tồn quỹ là $7,597 đã được Hội Trưởng Phạm Kim Phúc và các thành viên trong Ban Chấp Hành bàn giao đến Tân Hội Trưởng nhiệm kỳ mới là Trương Ngọc Thủy vào ngày 6/3/2018.

Chân thành cảm ơn lòng thương yêu của quý Mạnh Thường Quân, quý Thầy Cô, các anh chị đồng môn đã tham dự và yểm trợ cho Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Nam California trong tinh thần đoàn kết và tương ái của đại gia đình Hoàng Diệu. 

Mong mỗi bàn tay đóng góp của các cựu học sinh Hoàng Diệu, sự quan tâm chân thành của quý Thầy Cô và lòng hỗ trợ mạnh mẽ của quý Mạnh Thường Quân để Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Hoàng Diệu hải ngoại luôn bền vững, đoàn kết gắn bó và ngày càng phát triển.

Thân ái kính chào.

Trương Ngọc Thủy

--------------------

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Nam California
Nhiệm Kỳ 2016-2018

BCH Nhiệm Kỳ 2016-2018

 

 

Last updated 06/15/2018

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1