banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Văn Nghệ Sau Đại Hội Hoàng Diệu Ngày 28 tháng 5, 2023

Sẽ Không Bao Giờ Hết - Trúc Hồ - Ngọc Thủy và Toàn Ban Văn Nghệ
Vui ngày cựu học sinh Hoàng Diệu hội ngộ cùng hội trưởng Ngọc Thủy - chúng ta cùng vui ca hát và nhảy múaTrường Làng Tôi - Phạm Trọng Cầu - Ngọc Thủy & Hồng NhanẢo Ảnh - Y Vân - Ngọc Thủy


Mái Tóc Dạ Hương - Nguyễn Hiền - Hồng Nhan


Không Còn Mùa Thu - Nhạc Sĩ Việt Anh - Ca Sĩ Ngọc Thủy - Hội Trưởng Hội Hoàng Diệu Nam California.

 

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Trương Ngọc Thủy:  720-951-5506
Nguyễn Kim Lang:    714-928-7885
Trần Ngọc Ánh:        318-880-2004
Lưu Ngọc Hà:           714-623-0887
Đỗ Lê Thủy:              626-622-7037
Phan Trường Ân:       619-787-4037
Nguyễn Hồng Nhan:  317-504-3246 - thhoangdieu@gmail.com


Thay mặt Ban Chấp Hành
Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh TH Hoàng Diệu Ba Xuyên tại Nam California

Hội Trưởng,

Truong Ngoc Thuy

Trương Ngọc Thủy

Logo HD

Last updated 06/14/2023

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1