banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Tháng 6, Năm 2023

Tổng Kết Tài Chánh Hội Hoàng Diệu Nam California
Năm 2023

Xin chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp của quý vị Mạnh Thường Quân tới Hội Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Nam California; đây là sự khích lệ lớn lao mà Quý Mạnh Thường Quân dành cho Ban Chấp Hành trong việc giữ gìn sinh hoạt của Hội Hoàng Diệu và tổ chức những lần Đại Hội trong tình Thầy trò, đồng môn, và bạn hữu.

Chúng tôi luôn cố gắng duy trì những sinh hoạt này để Hội Ái Hữu Hoàng Diệu cùng các trường Trung học Ba Xuyên có được những buổi gặp gỡ thân tình.

Tiền quỹ sau khi tổng kết Tết 2023 là $6605.38
Chi tiền hoa phúng điếu (vợ LT Thạnh). $219.00
Chi tiền hoa phúng điếu VN. $100.00 =>>
Quỹ còn lại: $6286.38

Sau Đại Hội 2023 Quỹ còn lại là $6647.38, chi tiết trong hình đính kèm:

Quy 2023

Xin xem trang Mạnh Thường Quân:

Tiền nhận được của Mạnh Thường Quân (MTQ) trước ngày Đại Hội: $2000

Phần tiền nhận được $810 đã cộng trong phần thu tại bàn ăn để trả tiền nhà hàng.

---------------

Thân kính và trân trọng cám ơn,

Thay mặt Ban Chấp Hành
Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh TH Hoàng Diệu Ba Xuyên tại Nam California

Hội Trưởng,

Truong Ngoc Thuy

Trương Ngọc Thủy

Logo HD

 

 

Last updated 06/12/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1