banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Video Hoàng Diệu
Trang nhà Jan, 2018
Trang nhà năm 2017
Trang nhà July, 2016
Trang nhà năm 2015
Trang nhà năm 2014
Thông tin năm 2013
Thông tin năm 2012

Tháng 12, 2019


 

 

 

new Thơ mời Đại Hội Hoàng Diệu Nam California 24 tháng 5, 2020

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2020

Happy Thanksgiving Gia Đình Hoàng Diệu

Lời Kêu Gọi Trợ Giúp chị Ngô Mộng Nguyệt HD 61-68 và Danh Sách Tương Trợ chị Mộng Nguyệt.

Last updated 12/31/2019

Chúc Mừng Trung Thu và Thơ Mời Trung Thu của Hội Đồng Hương Sóc Trăng

Lời Tri Ân và Trân Trọng Cảm Tạ của BCH Hội Hoàng Diệu Nam California

Công Khai Tài Chánh: Tổng Kết Quỹ Hội CHS Hoàng Diệu Nam California

Danh Sách Tham Dự Đại Hội ngày 26 tháng 5, 2019 - Các Giải Thưởng Xổ Số và Danh Sách đi Cruise

Thư Mời Tham Dự Đại Hội Hoàng Diệu và Liên Trường Ba Xuyên Chủ Nhật 26 tháng 5, 2019 - Nam California

Thông Báo Tổ Chức Đại Hội Hoàng Diệu và Liên Trường Ba Xuyên tại Miền Nam California - Vào Chủ Nhật Ngày 26 Tháng 5, 2019

Thơ Mời Họp Mặt Tân Niên - Ban Liên Lạc CHS Hoàng Diệu tại Sài Gòn

Hình ảnh Trung Thu năm 2018 cùng với Hội Đồng Hương Sóc Trăng

Danh Sách Tương Trợ: Lời Cảm Ơn của Cô Lê Phước Toàn

Đại Hội Hoàng Diệu: Lời Cảm Ơn và Bổ Túc Danh Sách Mạnh Thường Quân

Họp Mặt BCH CHS HD 2018

Tình Học Sinh CHS HD 60-67- Video 2018 CHS Hoàng Diệu Họp Mặt - do chị Nguyệt Ánh Ryan CHS HD 60-67 thực hiện.

Thư Ngỏ của Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2018-2020

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Hoàng Diệu
Nam California - Nhiệm Kỳ 2018-2020

BCH Hoàng Diệu 2018-2020

 

Danh Sách Ban Giám Hiệu và Thầy Cô giảng dạy Trung Học Hoàng Diệu

 

ton su trong dao

 

 

 


 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1