banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Video Hoàng Diệu
0- Hình ảnh 2016
1- Hình ảnh năm 2015
2 - Hình ảnh năm 2014
3 - Hình ảnh năm 2013
4 - Hình ảnh năm 2012
5 - Hình ảnh năm 2011
6 - Hình ảnh năm 2010
7 - Hình ảnh năm 2006

Hình ảnh năm 2018-2019


 

 

 

Hình họp mặt Hoàng Diệu May 2019

Hình ảnh Trung Thu năm 2018 cùng với Hội Đồng Hương Sóc Trăng

Họp Mặt BCH CHS HD 2018

Tình Học Sinh CHS HD 60-67- Video 2018 CHS Hoàng Diệu Họp Mặt - do chị Nguyệt Ánh Ryan CHS HD 60-67 thực hiện.

 


Last updated 05/24/2020


 

 
 
 
   
     

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1