banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Kính Chúc Sức Khỏe - Get Well Soon
Sinh Hoạt năm 2014

Sinh Hoạt năm 2015

News Kính Chúc Sức Khỏe Thầy Cô Trần Cảnh Xuân

News Danh Sách cựu học sinh gởi bài cho Lưu Bút Trường Xưa 2016

News Update Danh Sách Mạnh Thường Quân đã và đang hỗ trợ Quỹ Hội Ái Hữu CHS Hoàng Diệu Nam California

News Khóa 68-75: Thông Báo Chào mùa xuân 60 năm cuộc đời - Mùng 6 Tết 13 tháng 2, 2016 - Cựu học sinh TH Hoàng Diệu Niên Khóa 68-75

News Khóa 66-73: Thơ Mời Họp Mặt - Mùng 7 Tết 14 tháng 2, 2016 - Cựu học sinh TH Hoàng Diệu Niên Khóa 66-73

News Update Quỹ Tang Chế tháng 10, 2015

News Thơ Mời & Thông Tin về việc Thực Hiện Lưu Bút Trường Xưa năm 2016

Thơ Mời Họp Mặt CHS Hoàng Diệu Sài Gòn vào ngày 8 tháng 2 năm 2015

Danh sách họp mặt Tân Niên Liên Trường Nam California ngày 22 tháng 2 năm 2015

Thơ Mời Họp Mặt Liên Trường Tân Niên 2015 Nam California vào ngày 22 tháng 2 năm 2015

Thơ Mời Họp Mặt CHS Hoàng Diệu 68-75 Sóc Trăng vào ngày 23 tháng 2 năm 2015

Ghi Danh Họp Mặt CHS Hoàng Diệu Khóa 65-72 vào ngày 22 tháng 3 năm 2015

Thơ Mời Họp Mặt 50 Năm ngày vào trường của Khóa 65-72 tổ chức tại Vườn Me Mỹ Xuyên Sóc Trăng Việt Nam, 22 tháng 3, 2015 - Ban Tổ Chức: Hồ Quang Cua và Dương Viên Bình kính mời

 

Last updated 01/13/2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   


side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1