banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Học trò HD (1965-2015) ... 50 năm tìm về nhau

News update Tin tức cập nhật hình ảnh Vườn Me

News update Mời xem Danh Sách Họp Mặt 65-72

Thông Báo:
  1. Xin mời các đồng môn 65-72 viết bài cho Kỷ Yếu Bỏ Túi (hay Kỷ Yếu Mini) của khóa 65-72. Nội dung xoay quanh tình cảm Thầy trò, bạn bè, và cảm xúc ngày họp mặt....  Xin viết ngắn gọn, súc tích để đăng trên trang giấy nhỏ (1/2 của khổ giấy A4) cho Kỷ Yếu Mini. Bài viết xin gởi đến Hồ Quốc Lực obama68@vnn.vn hoặc thhoangdieu@gmail.com với Subject là Bài Viết 65-72 cho dễ phân biệt với các email khác, xin cám ơn.

  2. Khi đăng ký họp mặt xin gởi thông tin cá nhân như số điện thoại, email, chỗ ở hiện tại. Những thông tin này sẽ được đăng trong Kỷ Yếu Mini để thông tin cho tất cả các bạn khóa 65-72 biết về nhau.

  3. Họp Mặt Vườn Me là kỷ niệm 50 năm ngày vào trường của khóa 65-72. Để tăng phần ấm cúng, đồng môn tham dự chính là CHS 65-72 và những thân hữu của CHS 65-72 và các CHS có tâm huyết tham dự, nhất là các đồng môn các khóa khác ở ngoài nước nếu có dịp về tham dự thì Ban tổ chức rất hoan nghênh. Xin mọi người thông cảm vì không gian hạn hẹp nên không thể mời tất cả đồng môn Hoàng Diệu trong dịp này.

  4. Về đóng góp: Xin mời tham dự ghi tên và thông tin cá nhân và phần đóng góp tùy hỷ. Nếu có Mạnh Thường Quân nào muốn ủng hộ thì xin liên lạc trực tiếp anh Dương Viên Bình, hay chị Sơn Liêng theo số ĐT như trên.

 

Last updated 02/27/2015

 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1