banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2


Thầy Lý An Lợi - Cựu Giáo Sư Trung học Hoàng Diệu Ba Xuyên - Cựu Hiệu Trưởng Trung Học Mỹ Xuyên Ba Xuyên

LỜI CẢM ƠN

Lời viết hôm nay đã hằng mong,
Thiết tha ấp ủ mãi bên lòng,
Tâm tư hoan hỉ không gì sánh,
Gởi đến người ân tạm mấy dòng,
Cảm ơn tất cả tình nhân ái,
Đồng nghiệp trò xưa đã mấy phen,
Giúp cho những lúc đời ưu ẩn,
Xin được ghi ân tận đáy lòng.
April 1, 2014

Tâm Tình Thầy Lý An Lợi - bài viết năm 2014

Last updated 09/24/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1