banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side1
Bài Viết năm 2014
Bài Viết năm 2013
Bài Viết năm 2012-2013
Bài Viết năm 2011-2012
Bài Viết năm 2010

 

 

Năm 2014:

Buồn Vui Đời Mẹ - Thơ Hoài Việt: “Kính tặng tất cả các bà mẹ Việt Nam và riêng cho mẹ tôi...”

Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11 - Hồi Ký của anh Lý Văn Hào chs HD 64-71

Trang Thơ Văn & Biên khảo của Thầy Nguyễn Tư Thiếp - Cựu Giáo Sư Việt Văn và Triết Học Trung học Hoàng Diệu Ba Xuyên

Trang Hồi Ký và Chuyện Kể của Giáo Hào - Lý Văn Hào CHS Hoàng Diệu 64-71

Kỷ Niệm 14 Năm Trên Đất Úc - Gồm 8 Phần Tự Truyện của Lý Phước Khoa Nam CHS HD 93-96

Trang thơ Tạ Lệ Vân - HD 69-76 - Cựu GS Hoàng Diệu

Thu Về Gợi Nhớ Thương - thơ Đỗ Thị Minh Giang chs HD 61-68

Hội Ái Hữu Sóc Trăng Mừng Trung Thu và Phát Giải Khuyến Học năm 2014 - Bài viết của Phóng Viên Thanh Phong - Tạp Chí Viễn Đông - Nam California

Bài Thơ Tìm Bạn: Tuổi Hồng Mùa Hạ - Thơ Huỳnh Thị Thu & Nguyễn Thị Thu HD 67-74 - Hình Thầy Trần Kiều Sanh - Hà Ái Loan và lớp 9A1 niên khóa 70-71 - Các bạn ở đâu?

Cũng Thơ Tình Tuổi 60 - Thơ Phan Trường Ân HD 65-72

Thơ Tình Tuổi 60 - Thơ Tạ Lệ Vân HD 69-76 - Cựu GS Hoàng Diệu

Thơ Tháng Tám - Thơ Đỗ thị Minh Giang chs HD 61-68

Cô Giáo Hoàng Diệu - Thơ Vân Nguyễn HD 63-70 - VIẾT TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH TRẦN THỊ HƯỜNG CHS HD, CGS HD VỀ AN NGHỈ MIỀN CỰC LẠC.

Tiếc Thương - Thơ Cô Trần Thị Bé - Cựu Giáo Sư Hoàng Diệu - tiếc thương cháu Trần Thị Hường Cựu Giáo Sư Hoàng Diệu và chia buồn cùng cháu Trần Thủy Hương CHS HD 66-73

Khi về lại Vũng Thơm - Thơ Phan Trường Ân chs HD 65-72

Chút Nắng Sài Gòn - Thơ Phan Trường Ân chs HD 65-72

Bông Hồng Tặng Mẹ ngày Lễ Vu Lan - Nguyễn Hồng Phúc HD 67-74

Tình Đồng Môn Hoàng Diệu và Sóc Trăng Quê Tôi - Nguyễn Thành Khánh chs HD 65-73

Thơ Chuyện Tình Xứ Huế - Thơ Đỗ thị Minh Giang chs HD 61-68

Thơ Mưa Tháng Bảy - Thơ Đỗ thị Minh Giang chs HD 61-68

Lời Trăn Trối Cuối Cùng - In Memory of Dr. Richard Teo (1972-2012) - Nguyễn Hồng Phúc HD 67-74 phỏng dịch

Vài Kỷ Niệm Về Bạn 65-72 Của Tôi - Nguyễn Thành Khánh chs HD 65-73

Thơ Tình Tây Đô - Thơ Đỗ thị Minh Giang chs HD 61-68

Đặc San Hoàng Diệu năm 2014 - trong pdf file

Duyên Tình - thơ đt Minh Giang chs HD 61-68

Nhắn Giùm Ta - thơ Song Phương chs HD 70-77

Anh Ở Đâu? - thơ Song Phương chs HD 70-77

Em Cám Ơn Anh - thơ Song Phương chs HD 70-77

Lời Ngõ trong Đặc San 2014 - Phan Trường Ân chs HD 65-72

BCH Hội Hoàng Diệu Nam California - nhiệm kỳ 2012- 2014

Mời xem trang blog cựu học sinh Hoàng Diệu Úc Châu

Thơ Vân Nguyễn trên bog Đồng Hương

Thơ ảnh Tiếng Hạc Trong Trăng - do chị Đỗ thị Minh Giang chs HD 61-68 sưu tầm

Mười Năm Không Thấy Nắng Trên Đồi - Thơ Lý Thừa Nghiệp HD 60-67

Cô Nữ Sinh & Điệu Lâm-Thôn - Thơ Vân Nguyễn HD 63-70 - viết tặng Trương Ngọc Thủy 67-74

Hồi Âm - Thơ Trịnh Ngọc Thủy HD 71-78 - trả lời anh Hoàng Vân HD 63-70

Hỏi Thăm - Thơ Vân Nguyễn HD 63-70 - viết tặng Trịnh Ngọc Thủy HD 71-78

Bài thơ tháng Ba - Thơ Vân Nguyễn HD 63-70

Thư Ký Lực - Thơ Vân Nguyễn HD 63-70 - viết tặng Hồ Quốc Lực 68-75

Hoài Niệm Chiều Xuân - Thơ Đỗ Thị Minh Giang HD 61-68

Sầu Đâu Phương Nào - Thơ Trần Phù Thế HD 57-64

Đợi Chờ - Thơ Đỗ Thị Minh Giang HD 61-68

Chờ Chẳng Kịp? - Thơ Phan Trường Ân HD 65-72

Lá Rụng Về Cội - Thơ Vân Nguyễn HD 63-70 - kính tặng chị Bích Ngọc thành kính phân ưu cùng tang quyến - nguyện cầu hương linh thân phụ của gia đình chị Bích Ngọc sớm về cõi vĩnh hằng.

Ly Rượu - Thơ Vân Nguyễn HD 63-70

Tâm nguyện cuối cùng của Thầy Lý An Lợi - Kính mời Thầy Cô và đồng môn khắp nơi góp phần giúp đỡ Thầy Lý An Lợi với tâm nguyện cuối cùng của Thầy trong bài viết của anh Vân Nguyễn HD 63-70

Đồng Môn Tiêu Thị Thúy - Thơ Vân Nguyễn HD 63-70

11 Lần Về Thăm Quê Hương - Nguyễn Hồng Phúc HD 67-74

Cành Hoa Giọt Sữa - Thơ Vân Nguyễn HD 63-70

Bóng Nắng Hoàng Diệu Xưa - Thơ Trần Phù Thế HD 57-64

Buồn Vui Thời Hiệu Trưởng - Thơ Vân Nguyễn HD 63-70

Trang Thơ Trần Phù Thế - HD 57-64

Chúc Tết Giáp Ngọ - Bài Chúc Tết của Hội Trưởng Phan Trường Ân

Quà Xuân Cho Em Nữ Sinh Hoàng Diệu - Thơ Phan Trường Ân HD 65-72

Chúc Tết - Thơ Trịnh Minh Dung HD 65-72

Tiếc thương anh Quận - Hồ Quốc Lực 68-75

Cuối Năm Cuối Đời - Thơ Vân Nguyễn HD 63-70 viết tiễn đưa Hương Linh Trần Văn Quận HD 64-71 về an nghỉ cõi Vĩnh Hằng.

 

Last updated 11/25/2014


 

 

 

 

side2
side1
side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1