banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Tháng 7, Năm 2019

Tổng Kết Tài Chánh Đại Hội Hoàng Diệu Nam California
Tháng 5, Năm 2019

Sau buổi Đại Hội Hoàng Diệu 2019 tổ chức tại Nam California vào ngày 26 tháng 5, năm 2019, Ban Chấp Hành Hội Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Nam California nhiệm kỳ 2018-2020 đã tổng kết tài chánh như sau:

(Tường trình chi thu do Thủ Quỹ Nguyễn Thanh Nga HD 70-77 cùng Ban Chấp Hành tính toán sổ sách và lưu hồ sơ)

1 Phần Đại Hội Chi Thu Total Chi Total Thu Total All
a. Phần Chi Ra
Tổng cộng chi phí (đã lưu hồ sơ) 2455  
b. Phần Thu Vào
Tiền Đại Hội 285  
Bán vé số 1420  
Mạnh Thường Quân ủng hộ 1870  
Tổng cộng thu vào 3575  
Tổng Thu Chi còn lại 1120
 
Phần Tổng Kết
Tồn Quỹ năm 2018 7597
Chi phí xã hội và tương trợ 677
Quỹ còn lại 6920
Tổng Thu Chi còn lại 1120
 
Tổng Cộng Quỹ Hội 8040
Mạnh Thường Quân tặng 170 + 8040 = 8210
Tám ngàn hai trăm mười dollars

Lời Cảm Ơn Quý Mạnh Thường Quân

Xin gởi lời trân trọng và chân thành cám ơn Quý Mạnh Thường Quân đã ủng hộ Ban Tổ chức trong ngày Đại Hội Hoàng Diệu Nam California tại Nhà Hàng Diamond Seafood, 26 Tháng 5, năm 2019 vừa qua.

Danh Sách Mạnh Thường Quân

STT Họ Tên Mạnh Thường Quân Niên Khóa/Cựu GS Số Tiền
1. Cô Liễu Lê Cựu Giáo Sư $100
2. Cô Nguyễn Vĩnh Trường Cựu Giáo Sư $100
3. Thầy Trần Cảnh Xuân, Cựu Giáo Sư $100
4. Thầy Nguyễn Trí Lục Cựu Giáo Sư $100
5. Thầy Trần Đình Hòe Cựu Giáo Sư $50
6. Hội Đồng Hương Sóc Trăng   $400
7. Chị Đinh Kim Ba và chị Trần Thủy Hương HD 66-73 $320
8. Chị Trần Chánh HD 58-65 $200
9. Chị Nguyệt Ánh Ryan HD 60-67 $100
10. Chị Vương Thị Tài HD 58-65 $100
11. Chị Phan Ngọc Hải HD 58-65 $100
12. Chị Tăng Tiểu Châu HD 71-78 $100
13. Chị Điệp Lưu   $100
       
  Tổng Cộng:   $1870

Chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp và nhã ý của quý vị Mạnh Thường Quân tới Hội CHS Hoàng Diệu Nam California; đây là sự khích lệ lớn lao mà Quý Mạnh Thường Quân dành cho Ban Chấp Hành trong việc giữ gìn sinh hoạt của Hội Hoàng Diệu và  tổ chức những lần Đại Hội trong tình Thầy trò, đồng môn, và bạn hữu.

Chúng tôi luôn cố gắng duy trì những sinh hoạt này để Hội Ái Hữu Hoàng Diệu cùng các trường Trung học Ba Xuyên có được những buổi gặp gỡ thân tình.

Kính nhờ quý anh chị cùng phổ biến sinh hoạt chung này đến các bạn đồng lớp, hoặc đồng trường để càng ngày chúng ta càng mở rộng vòng tay Liên trường của các cựu học sinh thuộc các Trường Trung học Ba Xuyên Sóc Trăng.

Thân ái,

Trương Ngọc Thủy và BCH/Hội Ái Hữu CHS/HD/Nam California

 

Last updated 07/07/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1