banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Hình lớp 12 Hoàng Diệu niên khóa 1982-1985 - hình do Vĩnh Trương cung cấp.

Hinh lop 12 Vinh Truong

Hinh Lop 12 VT

Hình do Mỹ Lý cung cấp, một tấm ảnh những nàng tiên áo trắng Hoàng Diệu niên khóa 1969-1975

*Các nàng tiên đứng từ phải sang trái:

Lê Thị Minh Thúy, Nguyễn Thị Tám, Tiết Thị Tỏ, Sơn Thị Cúc Hương (phía sau Tỏ và Tám), Nguyễn Thị Liên, Huỳnh Ngọc Ánh, Nàng tiên đứng giữa Liên và Ánh không nhớ tên, Trịnh Mỹ Láng, Huỳnh Thị Thu Cúc (người có trí nhớ tuyệt vời), Quách Bèo (sau Cúc và Láng), Lâm Thị Phượng, Ngô Ngọc Cúc, Trương Thị Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Tiết, Lê Thị Kim, Nàng tiên đứng sau Tiết và Kim không rõ mặt cho nên không biết tên, Đái Thị Hồng Đào, Lý Thanh Trang, Trần Kim Ngôn.

*Các nàng tiên ngồi từ phải sang trái:

Quách Thị Hồng Cúc, Lý Thị Anh Đào, Trần Thị Bạch Yến, Trần Thị Thắm, Trần Cẩm Ngọc, Nguyễn Thị Thu, Đào Thị Xuân Đào, Phan Thị Minh Thu, Trần Thị Năm, Lợi Mỹ Lệ.

*Và tại hạ: Lý Ánh Mỹ (cái nàng nhô đầu lên không ngồi cũng không đứng) ... hehehe..

HD nien khoa 69-75

 

 

Last updated 2/19/2012


 

 

 
 
 
   
     

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1