banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Họp Mặt Úc Châu

Hình họp mặt tất niên 2011 của CHS Hoàng Diệu tại Úc Châu ngày 18/12/11, do Trịnh Ngọc Thủy cung cấp, click vào hình để xem hình lớn hơn.

hm uc chau

hop mat uc chau

Hình họp mặt ngày 29 tháng 10 2011, hình và ghi chú do Trịnh Ngọc Thủy cung cấp, click vào hình để xem hình lớn hơn.

Hop Mat Uc Chau

Hàng dưới cùng ngồi từ bên trái: Khoa (71-78), Kiệt
Hàng ngồi kế từ bên trái:
Tâm (72-79), Tứ Chi (66-73), sang (66-73), Mai (66-72), Nhung (57-62), Phấn (62- ), Oanh (61-66), Nguyệt (63-69), Thại (57-62), Thầy Quang.
Hàng đứng bên trái qua:
Ngọc Thủy (71-78), Khôi (60-67), Mai(66-73), Phát (67-74), Phương (69-76), Tố Lan (71-78), Hà (67-74), Hùng ( 63-70), Sơn Mai (73- ), Hương (71-78), Hằng (76- ), ông xã chị Mai, Thành (63-70) đứng sau lưng ông xã chị Mai , Thầy Long ( 63-70), Nam (60-67), Cường (63-69), (Chúa (61-68), Xuân (60-66), Cán (63-70) và ông xã Tố Lan
 

 

Last updated 12/22/2011

 

 


 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side2
side1
side2
side1