banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Kính Chúc Sức Khỏe
Danh Sách Mạnh Thường Quân
Thông Báo Lưu Bút Trường Xưa

 

 

Tổng Kết Quỹ 2016 - Hoàng Diệu Nam California

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Ba Xuyên Nam California

Tổng Kết Quỹ Hoàng Diệu Sau Tân Niên 2016 - update tháng 4, 2016
Quỹ Hoàng Diệu Thu Chi Còn lại
Tồn Quỹ năm 2015
(mời xem trang tổng kết Quỹ 2015)
    6208
Thu tổng cộng 2290
Chi tổng cộng   2973
 
Nhà hàng refund tiền deposit 200    
Một Mạnh Thường Quân Ẩn Danh ủng hộ Tiệc Xuân 250    
Một Mạnh Thường Quân Ẩn Danh ủng hộ Tiệc Xuân 250    
Một Mạnh Thường Quân Ẩn Danh ủng hộ múa Lân 250 (đã chi $300 múa Lân không tính vào tổng chi bên trên)  
Một Mạnh Thường Quân Ẩn Danh ủng hộ múa Lân 50  
Còn Dư lại  17
--------------------------------------------------------------------------------------
Cộng dồn đem xuống: 2990 2973 6225

Ghi Chú: Chi tiết danh sách Mạnh Thường Quân và các danh mục chi thu đã lưu lại trong hồ sơ kết toán của Hội.

Tổng Cộng Tồn Quỹ:     $6225
                                                Sáu ngàn hai trăm hai mươi lăm dollars

--------------------------------

Update Quỹ Hoàng Diệu - update tháng 8, 2015

Quỹ Đại Hội Hoàng Diệu Thu Chi Còn lại
Tồn Quỹ chung     $6208
Check ủng hộ đặc san của Trương Minh Trí - cựu học sinh Hoàng Diệu 80-83 50   đã chuyển qua list Mạnh Thường Quân 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tổng Cộng tồn quỹ:     $6208
       
__________________________________________________________________

Quỹ Tang Chế mời xem trang update Quỹ Tang Chế

Mời xem phần tổng kết Tân Niên năm 2015

-------------------------------------

Tổng Kết Chi Thu Tân Niên 2015 - update tháng 3, 2015
Quỹ Hoàng Diệu Thu Chi Còn lại
Tồn Quỹ năm 2014
(mời xem trang tổng kết Quỹ 2014)
    5911
Thu tổng cộng 3473
 
Chi tổng cộng   3176
 
Còn lại  
 297
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cộng dồn đem xuống: 3473 3176 6208

Ghi Chú: Chi tiết danh sách Mạnh Thường Quân và các danh mục chi thu đã lưu lại trong hồ sơ kết toán của Hội.

Tổng Cộng Tồn Quỹ:     $6208
  Sáu ngàn hai trăm lẻ tám dollars

Danh Sách Mạnh Thường Quân 2014

STT Họ Tên Niên Khóa Số Tiền Ghi Chú
1 Chị Triệu Thị Kiển - Dallas, Texas 68-75 100 Check x
2 Chị Nguyễn Hồng Nhan - Indianapolis, Indiana 68-75 50 Check x
3 Chị Đỗ Lê Thủy - California 68-75 50 Cash x
4 Chị Trần Thị Hai - San Diego, California 68-75 50 Check x
5 Chị Ngô Thị Xuân Nga - Toronto, Canada PhápVăn79 ĐHCT 50 Money order x
6 Chị Nguyệt Ánh Ryan - California 60-67 100 Check x
7 Anh Phan Trường Ân - California 65-72 50 Check x
8 Thầy Vũ Ngọc Phan - California Cựu Giáo Sư 50 Money order x
9 Chị Trương Ngọc Thủy - Denver, Colorado 67-74 50 Check x
10 Chị Trần Ngọc Ánh - Victorville, California 68-75 50 Check x
11 Anh Nguyễn Tấn Kiệt - Virginia 77-80 500 Check x
12 Cô Liễu Lê - Oregon Cựu Giáo Sư 150 Check x
13 Chị Nguyễn Thanh Nga - California 70-77 50 Check x
14 Chị Trịnh Ngọc Thủy - Sydney, Australia 71-78 25 Cash x
15 Anh Lâm Văn Khoa - Sydney, Australia 71-78 25 Cash x
16 Anh Chị Hưởng-Sao Mai Vương - New Orleans, Louisiana 61-68 200 Check x
17 Chị Đinh Kim Ba - Taylors, South Carolina 66-73 100 Check x
18 Chị Trần Thủy Hương - New Orleans, Louisiana 66-73 100 Check x
19 Thầy Cô Nguyễn Quang Hồng - Lâm Hồng Vân - North Potomac, MD Cựu Giáo Sư 100 Check x
20 Cô Thầy Trịnh Kim Liên - Austin, Texas Cựu Giáo Sư 100 Check x
21 Thầy Cô Trần Cảnh Xuân - San Diego, California Cựu Giáo Sư 120 Check x
22 Cô Phan Thị Tươi - Mississauga, Canada Cựu Giáo Sư 50 Check x
23 Chị Chil Huỳnh - Sài Gòn Việt Nam 67-74 30 Cash x
24 Anh Hồ Thại - Sydney, Australia 59-66 50 Cash x
25 Chị Đỗ Thị Minh Giang - New Orleans, Louisiana 61-68 50 Check x
26 Chị Lâm Hoàng Yến - Sài Gòn Việt Nam 64-71 50 Cash x
27 Chị Phan Thị Hạnh - Sài Gòn Việt Nam 64-71 100 Cash x
28 Chị Phan Bạch Tuyết - California 67-74 50 Check x
29 Cô Dương Thanh Nguyên - Toronto, Canada Cựu Giáo Sư 50 Check x
30 Cô Quách Ngân - California, USA Cựu Giáo Sư 40 Cash x
31 Chị Nguyễn Ngọc Dung - Cần Thơ Việt Nam 65-72 50 Check x
32 Tùa Hia Hồ Thành Hiệp - NJ, USA Thân hữu 100 Cash x
33 Cô Phạm Thị Lê - CA, USA Cựu Giáo Sư $150 Check x
34 Thầy Dương Minh Tự - FL, USA Cựu Giáo Sư $50 Check x
35 Anh Trương An Ninh - CA, USA Trần Văn $50 Check x
36 Cô Vĩnh Trường - OR, USA Cựu Giáo Sư $50 Check x
37 Cô Lê Dung - CA, USA Phu nhân Thầy Lê Đình Điểu $100 Check x
38 Chị Tiêu Thị Thúy - CA, USA 63-70 $50 Check x
39 Chị Lai Ánh Hồng - MI, USA 68-75 $40 Check x
40 Anh chị Lưu Ngọc Hà-Chung Văn Chương 60-67 $50 Cash x
41 Anh chị Dương Thành Long - PA, USA 58-65 $50 Check x
42 Anh chị Tô Phùng Chấn - PA, USA 58-65 $50 Check x
43 Chị Huỳnh Thị Ba - TX, USA 57-64 $50 Check x
44 Chị Huỳnh Kim Yến - Nevada, USA 68-75 $50 Check x
45 Anh Trần Hoàn Khải - Canada 65-72 $50 Check x
46 Anh Huỳnh Tuấn Tài - California 65-72 $50 Check x
47 Anh Nhứt Châu - New Jersey 57-63 $50 Check x
48 Chị Nguyễn Kim Dung - Oregon 70-77 $200 Cash x
49 Anh Lâm Hảo Dũng - Canada ( 100 + tiền bán sách) 57-63 $220 Cash x
50 Tiền bán sách của anh Trần Phù Thế - South Carolina   $120 Cash x
51 Tiền bán đặc san trong ngày Đại Hội   $1030 Cash x
52 Tiền quảng cáo trang bìa của Kenneth Le và Nikki Le   $200 Cash x
54 Một Cựu Học Sinh Ẩn Danh   $200 Cash x
---- Tổng cộng:   5550
 

 

Last updated 04/06/2016

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1