banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2


Danh Sách Tác Giả Viết Bài Đặc San 2024
Danh Sách tham dự Đại Hội 2024
Danh Sách Mạnh Thường Quân

Họp Mặt Tiền Đại Hội 2024

Danh Sách Tác Giả gởi bài và hình ảnh cho Đặc San 2024

1. Anh Hồ Quốc Lực 68-75 - Sóc Trăng Việt Nam
2. Chị Tạ Thị Chuôn 68-75 - Sóc Trăng Việt Nam
3. Anh Truong Minh Nhựt 68-75 - Sóc Trăng Việt Nam
4. Anh Huỳnh Tuấn Ba 67-74 - Sóc Trăng Việt Nam
5. Chị Jane Nguyễn 60-67 - North Carolina USA
6. Chị Trần Ngọc Ánh 68-75 - California USA
7. Chị Nguyễn Hồng Nhan 68-75 - Indiana USA
8. Cô Lê Phạm Lê - California USA
9. Cô Trần Thị Bé 57-64 - Cựu Giáo Sư Hoàng Diệu - Liège, Belgium
10. Cô Trần Thị Nữ gởi hình ảnh và giấy tờ - Sóc Trăng Việt Nam
11. Cô Trang Ngọc Nói gởi hình - California USA
12. Chị Đỗ Thị Minh Giang 61-68 - Louisiana USA
13. Anh Lý Thừa Nghiệp - Australia
14. Chị Lê Thị Kim Chi 70-77 Melbourne, Australia
15. Chị Lê Thị Thanh 68-75 (đã quá vãng) - Sóc Trăng Việt Nam
16. Chị Trương Công Phương Thanh - Dâu HD - California USA


 

 

 


Last updated 05/04/2024

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1