banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Danh Sách Tham Gia Văn Nghệ 2016

 1. Chị Phan Kim Lan - HD 71-78 - New Mexico
 2. Chị Trương Bích Ngọc - HD 60-67 - Pensylvania
 3. Chị Vương Việt Thủy - HD 70-77 - Cựu Giáo Chức - California
 4. Anh Lâm Tài Thạnh - HD 57-64 - Hội Trưởng Hội Hoàng Diệu Bắc California
 5. Thầy Nguyễn Ngọc Đường - Cựu Giáo Sư - California.
 6. Chị Thúy Lan Nguyễn - Thân Hữu - North Carolina
 7. Anh Huỳnh Thanh Long - Trần Văn - California
 8. Anh Nguyễn Hoàng Vân - HD 63-70 - California
 9. Anh Dương Minh Cảnh - HD 68-75 - California

 

 

Danh Sách Tham Gia Trình diễn quốc phục, trang phục truyền thống Việt Nam

 1. Chị Phan Kim Lan - HD 71-78 - New Mexico
 2. Chị Thúy Lan Nguyễn - Thân Hữu - North Carolina
 3. Chị Vương Thị Tài - HD 58-65 - Oregon
 4. Chị Trần Ngọc Ánh - HD 68-75 - California
 5. Chị Nguyễn Kim Phúc - HD 66-73 - California
 6. Chị Vương Việt Mỹ - HD 68-75 - Việt Nam
 7. Chị Vương Việt Thủy - HD 70-77 - California
 8. Chị Nguyễn Kim Yến - HD 86-89 - California
 9. Chị Nguyễn Kim Lang - HD 73-80 - California
 10. Chị Diana Nguyễn - HD 71-78 - California
 11. Chị Thúy Lan Nguyễn - Thân Hữu - North Carolina
 12. Cô Liễu Lê - CGS - Oregon
 13. Chị Lưu Ngọc Hà - HD 60-67 - California
 14. Chị Trần Thu Nga - HD 61-68 - New Jersey
 15. Chị Phan Thị Bạch Tuyết - HD 67-74 - California
 16. Chị Nguyễn Thị Hạnh - Thân Hữu - California
 17. Lê thị Phương Loan - Thân Hữu - California
 18. Chị Phạm Khắc Đông - Thân Hữu - Atlanta
 19. Anh Huỳnh Thanh Long - Trần Văn - California
 20. Anh Nguyễn Hoàng Vân - HD 63-70 - California
 21. Chị Trương Minh Liên - Thân Hữu - California
 22. Anh Châu Minh Hoàng - Thân Hữu - California

 


Last updated 05/26/ 2016

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1