banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Thơ Mời Đại Hội Thầy Trò Hoàng Diệu & Liên Trường Ba Xuyên tại Nam California 2016

Thơ Mời Đại Hội 2016
Danh Sách Order Lưu Bút Trường Xưa
Thông Tin Phát Hành Lưu Bút Trường Xưa - Hình Bìa Lưu Bút Trường Xưa
Danh Sách tham dự Đại Hội 2016
Danh sách tham gia Văn Nghệ
Danh Sách Tác Giả Viết Bài Lưu Bút Trường Xưa
Danh Sách Mạnh Thường Quân
Danh sách tham dự Tiền Đại Hội 28 tháng 5, 2016
Xem thông báo LƯU BÚT TRƯỜNG XƯA 2016


Chi phí tham dự: $35/1 người
– Checks có thể gửi trước về: 

                                    Make payable to Thuy Do
                                        PO. Box # 285
                                        Baldwin Park, CA 91706

* Quý Anh Chị cũng có thể ghi danh và đóng tiền ngay tại Nhà Hàng trong ngày Đại Hội May 29, 2016

Click vào hình để xem thơ mời lớn hơn

 

Last updated 05/16/2016

side2
side1
side1
side1
side1
side1